Ge fastighet som gåva - skatterättsliga konsekvenser

2017-06-13 i Gåvoskatt
FRÅGA
Kan vi ge bort en tomt till vårt barn utan att behöva betala nån skatt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man behöver betala skatt eller inte när man ger bort en fastighet (tomt, villa el. l.) beror på vilka villkor som ställs upp för gåvan. Reglerna om det här hittar du i inkomstskattelagen (IL) och lagen om stämpelskatt.

Huvudregel: gåvor är skattefria

Huvudregeln är att förvärv genom gåva är skattefria (IL 8 kap. 2 §). Ger man bort en fastighet utan att få någon ersättning alls behöver inte mottagaren betala någon skatt för sitt förvärv och givaren får inte heller någon skattepliktig inkomst.

Skattekonsekvens för mottagare

I vissa fall kombinerar man en gåva av en fastighet med ett visst vederlag i pengar eller genom att gåvomottagaren tar över lån som hänför sig till tomten. Beroende på hur stort vederlaget är kan man behöva betala skatt. Om gåvomottagaren tar över lån eller betalar en ersättning som är minst 85 % av fastighetens taxeringsvärde året före det år som lagfarten beviljas måste hen betala stämpelskatt (lagen om stämpelskatt 5 § och 21 §). Skattesatsen för stämpelskatten är 1,5 % av fastighetens värde (8 §).

Skattekonsekvens för givare

Om mottagaren av gåvan tar över lån eller ger någon annan ersättning som uppgår till eller överstiger taxeringsvärdet för fastigheten gäller något som kallas huvudsaklighetsprincipen. Det betyder att man ser hela överlåtelsen som ett köp eller byte, även om tanken är att det ska vara en gåva. Då måste gåvogivaren deklarera inkomsten enligt reglerna om kapitalvinster (IL 41 kap. 1-2 §§). Om man får en ersättning som är större än den kostnad man själv hade när man skaffade fastigheten gör man en kapitalvinst (IL 44 kap. 13-14 §§) som beskattas med 30 % (IL 65 kap. 7 §). Gör man istället en kapitalförlust kan man i vissa fall dra av den från sin kapitalinkomst. Ska man ge bort en fastighet mot en ersättning som måste deklareras enligt ovan finns det ytterligare regler som specificerar hur kapitalvinsten eller förlusten ska beräknas, om den kan kvoteras och på vilka villkor en förlust kan dras av. Blir det aktuellt kan det alltså vara bra att först överväga exakt vilka de skatterättsliga konsekvenserna blir.

Sammanfattning

Gåvor är skattefria. Det betyder att om ni ger ert barn en tomt utan att barnet tar över något lån eller ger er någon form av ersättning kommer varken barnet eller ni behöva betala skatt för gåvan. Skulle barnet ta över lån eller ge er ersättning som är 85 % eller mer av tomtens taxeringsvärde kommer barnet behöva betala stämpelskatt i samband med lagfartsansökan. Om ert barn tar över lån eller ger er annan ersättning som är lika med eller överstiger tomtens taxeringsvärde ses hela överlåtelsen som ett köp. Då måste ni deklarera och betala skatt för eventuell kapitalvinst och i vissa fall kan ni dra av en eventuell kapitalförlust. Om detta är fallet kan ni hitta ytterligare information om vad skattekonsekvenserna blir för er på Skatteverkets hemsida.

Jag hoppas att det här svaret har varit till er hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (339)
2021-10-31 Måste man beskatta för pengagåvor från USA?
2021-10-25 Beskattning vid av gåva av aktier eller gåva av rätt till aktieutdelning
2021-10-13 Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?
2021-09-24 Ska gåvor tas upp i deklarationen?

Alla besvarade frågor (97393)