Ge bort lägenhet som gåva eller ärva lägenheten?

2019-11-11 i Gåvoskatt
FRÅGA
Vår mormor ska ge sin lägenhet till mig och min syster när hon gått bort. Där jag är 19 år och min syster 16 år. Ska hon överlåta den innan eller efter? Med tanke på skatter och andra avgifter.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar vad som skattemässigt vore mest fördelaktigt när du och din syster ska ta över er mormors lägenhet. Regler om detta finns bl a i Bostadsrättslagen (1991:614) och Inkomstskattelagen 1999:1229).

Lägenheten som gåva

För att er mormor ska kunna skänka bort bostadsrätten krävs att hon upprättar ett gåvobrev. Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser, det ska framgå att det inte är något pris eftersom det är en gåva, samt vara undertecknat av både givare och tagare (6 kapitlet 4 § Bostadsrättslagen).

Om er mormor ger bort hela lägenheten (100%) så gör hon inte någon kapitalvinst på överlåtelsen och behöver därmed inte betala någon kapitalvinstskatt då gåvor är skattefria (8 kapitlet 2 § inkomstskattelagen). Om ni skall ta över lån, ska detta även det stå med som villkor.

Ärva lägenheten

Då arvsskatten i Sverige för tillfället är avskaffad blir de skattemässiga konsekvenserna samma som om ni får lägenheten innan er mormors bortgång eller senare ärver denna. Den dag ni sedan säljer bostadsrätten kan mängden skatt som ska komma att betalas variera beroende på vilket omkostnadsbelopp ni har, vilket i sin tur beror av hur stor del av er mormors omkostnadsbelopp som ni tagit över.

Observera dock att det är den lagstiftning som är aktuell när ni skall ärva er mormor som reglerar arvet. Skulle arvsskatten då vara återinförd blir ni skatteskyldiga för arvet av bostadsrätten.

Sammanfattning:

I nuläget är det alltså inte någon skattemässig skillnad på om lägenheten överlåts innan hennes bortgång, eller att ni senare får ärva denna.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll