Ge bort fastighet som gåva utan att det räknas som förskott på arv

2019-10-14 i Gåva
FRÅGA
Hej, min pappa vill ge sitt hus till mig, han har ärvt det av sina föräldrar. Han vill ej att det skall räknas som ett förskott på arvet. Vad för papper bör man ha, vart får jag tag på dom och vart skall dom skickas in? Vad annat kan vara bra att veta?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar hur man går tillväga när man ger bort ett hus, och hur ni ska göra för att det inte ska räknas som ett förskott på arv. I mitt svar kommer jag utgå från att huset har en tillhörande tomt som din pappa också äger, det räknas då som en fastighet som han vill ge bort. Vad man behöver tänka på när man ger bort en fastighet regleras i jordabalken (JB). Jag kommer också hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Det ni behöver göra är egentligen bara två saker, att skriva ett gåvobrev samt ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Det finns vissa krav på hur gåvobrevet ska se ut och lite regler att tänka på när ni gör er ansökan, jag ska gå igenom dem här nedan!

För att byta ägare till huset krävs en ansökan om lagfart
Ansök hos Lantmäteriet. Om ni har e-legitimation går det att göra ansökan digitalt på Lantmäteriets hemsida. Tillsammans med ansökan ska ni också skicka in er gåvohandling. Tänk på att lagfarten måste sökas inom tre månader efter att ni skrivit gåvobrevet (20 kap. 2 § JB)! Lantmäteriet har också en handledning som kan vara bra att läsa, du hittar den under information på den här sidan ("ändring av ägarförhållande vid gåva").

För att gåvobrevet ska vara giltigt måste
- den fullständiga fastighetsbeteckningen stå med
- det framgå tydligt att din pappa överlåter fastigheten till dig i form av gåva
- det ska vara undertecknat av både dig och din pappa (4 kap. 1 § JB bredvid 4 kap. 29 § JB).

För att få lagfarten godkänd krävs också att gåvobrevet är bevittnat av två personer (20 kap. 7 § JB).


Förskott på arv
Enligt huvudregeln ska gåvor från din pappa till dig räknas som ett förskott på arv och sedan avräknas vid arvsfördelningen, om inte annat har föreskrivits. För att undvika det måste ni alltså skriva detta tydligt i gåvobrevet, att fastigheten avser en gåva och att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB första stycket).

Enskild egendom
Något jag skulle ville rekommendera är att din pappa också skriver i gåvobrevet att gåvan ska vara din enskilda egendom. Det innebär att husets värde inte kan bli föremål för någon bodelning ifall du är/blir gift och någon gång skiljer dig. Vid en bodelning ska nämligen allt giftorättsgods räknas med (10 kap. 1 § ÄktB), och allting som inte är enskild egendom räknas då som giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Även om det inte är något som är aktuellt nu så kan det kännas tryggt att säkra för framtiden.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du får några följdfrågor eller om mitt antagande om att det tillhörde tomt till huset var fel så får du gärna höra av dig! Det går bra att kommentera här nedan, så återkommer jag så fort som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (603)
2020-02-13 Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva - krav?
2020-02-04 Kan maka bevittna lagfartsansökan?
2020-02-02 Är en gåvoutfästelse avseende fast egendom bindande?
2020-01-30 Gåva - bil

Alla besvarade frågor (77159)