Gåvoskatt och reavinstskatt

2015-10-05 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min man och hans bror äger halva föräldrahemmet vardera. nu skall brodern ta över och min man vill ge sin del som gåva till sin bror för en ersättning under halva taxeringsvärdet. Kan de på det sättet komma undan gåvoskatten?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Eftersom gåvoskatten numera är avskaffad (sedan slutet av 2004) uppstår det inga problem alls i den delen! Hur stor ersättningen är kan dock påverka en eventuell senare skatt (om brodern skulle sälja hemmet), vilket jag skall förklara även om det ligger lite utanför frågan.

Om det rör sig om en fastighet, t.ex. ett hus där marken ingår, använder man sig av den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Denna innebär att om ersättningen ligger under taxeringsvärdet - och det gör den ju i ert fall - och det finns en "gåvoavsikt" betraktas hela överlåtelsen skatterättsligt som en gåva. I så fall inträder brodern i din makes skattemässiga situation; det gör man nämligen om man får eller ärver något. Detta innebär att din make (och din bror, angående sin del) å sin sida har inträtt i föräldrarnas skattemässiga situation vid arvet! Kort sagt innebär detta att skatten om brodern skulle sälja fastigheten senare beräknas ungefär på följande sätt: "försäljningspriset" minus "vad föräldrarna betalade" minus "kostnader för försäljningen, t.ex. mäklararvode" minus "renoveringskostnader" (alltså kostnader som föräldrarna, din make eller hans bror har lagt ned på standardhöjande renoveringar.

Om det rör sig om en bostadsrätt eller ett hus där marken inte ingår tillämpas inte "huvudsaklighetsprincipen", utan man anser att en andel är köpt och en annan andel är given. Om ersättningen t.ex. är på 30 % av marknadsvärdet anses den del av bostaden som brodern köper från din make till 30 % köpt och till 70 % given. I så fall måste din make skatta för de 30 % (15 % av bostaden, eftersom han ägde 50 %) han säljer. Man tar alltså hela ersättningen och drar av främst vad föräldrarna betalade samt eventuella renoveringskostnader. Gällande den övriga delen (35 % av bostaden) anses brodern ha fått dem genom gåva.

Svaret blev ganska komplicerat, men sammanfattningsvis kommer din make att få skatta för ersättningen om det inte rör sig om en fastighet. Om det rör sig om en fastighet blir det ingen skatt alls för din make. I vilket fall som helst behöver ingen betala gåvoskatt, eftersom den inte finns längre!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll