Gåvoskatt i Belgien

2021-04-16 i Gåvoskatt
FRÅGA
Mina två barn (bosatta i Sverige) kommer vardera att få 30 000 Euro i gåva från min syster i Belgien (bosatt där sedan länge) för hjälp med insatsen till bostadsrätt. De civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Min fråga är om det blir några konsekvenser för mina barn vad gäller gåvoskatten som fortfarande finns i Belgien? Enligt svensk lagstiftning utlöses ingen gåvobeskattning längre, om jag förstått rätt.
SVAR

Hej,

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer bra att vi i Sverige inte längre har någon gåvoskatt. Gåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005. Det betyder att alla gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Du eller dina barn kommer därför inte att behöva betala någon skatt i Sverige för gåvan från din syster/barnens moster.

Det kan bli möjligt att gåvotagaren måste betala gåvoskatt i Belgien om det är så att vederbörande uppfyller förutsättningarna för skattskyldighet i Belgien. Frågan är om du eller dina barn (dvs. i egenskap av gåvotagare) är skattskyldiga i Belgien? Är du eller barnen ej det då behöver ni inte heller betala skatt i Belgien. Men om ni uppfyller kraven för skattskyldighet i Belgien då betyder det att ni kommer behöva följa bestämmelsen om gåvoskatten som finns i Belgien. För att veta om ni är skattskyldiga i Belgien så är mitt råd att vända er till den belgiska myndigheten som är bäst bekanta med belgisk rätt.

T.ex. i Sverige kan man vara obegränsad skattskyldig eller begränsad skattskyldig. Är man obegränsad skattskyldig så innebär det att man beskattas för alla sina inkomster från utlandet och inom landet – med undantag för vissa inkomster enligt 8 kap. IL t.ex. gåvor. Begränsad skattskyldig i Sverige innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här i Sverige. På samma sätt har många andra länder (ink. Belgien) en egen reglering kring skattskyldighet i sitt egna land. Mitt tips är därför att vända dig till Belgisk myndighet för att med säkerhet veta om ni är skattskyldiga i Belgien eller ej, eftersom det kommer att ha betydelse för huruvida ni måste följa Belgiens bestämmelser om gåvoskatt.

Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (337)
2021-10-13 Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?
2021-09-24 Ska gåvor tas upp i deklarationen?
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt

Alla besvarade frågor (96504)