FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt26/05/2016

Gåvoskatt - huvudsaklighetsprincipen

Hej!

Min pappa dog nyligen och mamma står med två hus. Hon vill skriva över sommarhuset på mig och min syster. Kanske får hon för sig att skriva över hennes ekonomiska tillgångar dessutom. Min fråga är om jag (och min syster) på något sätt kan hamna i kläm rent skattetekniskt?

MVH/Dennis

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskattningskonsekvenserna för dig och din syster när ni mottar en gåva blir först när ni säljer denna. Gåvor är för gåvogivaren (din mamma) skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det som händer är att den som mottar gåvan, i det här fallet du och din syster, träder in i gåvogivarens ställe i enlighet med kontinuitetsprincipen 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Det betyder att när ni väl avyttrar gåvan kommer er vinstberäkning ske med utgångspunkt i det inköpspris som er mamma hade för sommarhuset.

Viktigt att ni tänker på är dock att när det gäller hus finns det en princip som kallas huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att om det finns gåvoinslag i en överlåtelse klassar man hela överlåtelsen som en gåva. Här måste ni undersöka vad fastigheten har för taxeringsvärde och om det finns några lån på den. Om lånen överstiger fastighetens taxeringsvärde kommer inte överlåtelsen klassas som en gåva och er mamma kommer bli beskattningsskyldig som om det vore en avyttring. Vid avyttring gör man en kapitalvinstberäkning; ersättning minskat med (anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) 44 kap. 13 § inkomstskattelagen. Om skulderna understiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som en gåva och ingen beskattning av er mamma kommer ske. Dock inträder som sagt du och din syster i er mammas ställe och om ni i framtiden säljer sommarstugan kommer ni få skatta på vinsten med utgångspunkt i de inköpspris och andra omständigheter som gällde för er mamma.

Hoppas mitt svar hjälpte dig!

Maria PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000