Gåvoskatt - huvudsaklighetsprincipen

2016-05-26 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej!Min pappa dog nyligen och mamma står med två hus. Hon vill skriva över sommarhuset på mig och min syster. Kanske får hon för sig att skriva över hennes ekonomiska tillgångar dessutom. Min fråga är om jag (och min syster) på något sätt kan hamna i kläm rent skattetekniskt?MVH/Dennis
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskattningskonsekvenserna för dig och din syster när ni mottar en gåva blir först när ni säljer denna. Gåvor är för gåvogivaren (din mamma) skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det som händer är att den som mottar gåvan, i det här fallet du och din syster, träder in i gåvogivarens ställe i enlighet med kontinuitetsprincipen 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Det betyder att när ni väl avyttrar gåvan kommer er vinstberäkning ske med utgångspunkt i det inköpspris som er mamma hade för sommarhuset.

Viktigt att ni tänker på är dock att när det gäller hus finns det en princip som kallas huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att om det finns gåvoinslag i en överlåtelse klassar man hela överlåtelsen som en gåva. Här måste ni undersöka vad fastigheten har för taxeringsvärde och om det finns några lån på den. Om lånen överstiger fastighetens taxeringsvärde kommer inte överlåtelsen klassas som en gåva och er mamma kommer bli beskattningsskyldig som om det vore en avyttring. Vid avyttring gör man en kapitalvinstberäkning; ersättning minskat med (anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) 44 kap. 13 § inkomstskattelagen. Om skulderna understiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som en gåva och ingen beskattning av er mamma kommer ske. Dock inträder som sagt du och din syster i er mammas ställe och om ni i framtiden säljer sommarstugan kommer ni få skatta på vinsten med utgångspunkt i de inköpspris och andra omständigheter som gällde för er mamma.

Hoppas mitt svar hjälpte dig!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (295)
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?
2020-10-06 Beskattningskonsekvenser ev en penninggåva
2020-09-30 Gåvoskatt
2020-09-19 Uppstår någon skattemässig skillnad mellan att ärva en fastighet och att få den i gåva?

Alla besvarade frågor (85193)