Gåvoskatt

2021-06-01 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej Jag har fått allmän skadestånd relaterat till mitt arbete. Det ska beskattas som inkomst. Jag har en dottern som studerar utomlands och det kostar mycket. Jag behöver hjälpa henne ekonomisk. Jag vill skänka rätt till allmän skadestånd som gåva och att pengarna skickas direkt till henne utan mellanlandning på mitt konto. Jag behöver inte betala något skatt då det är en gåva som jag förstår. Min dotter är inte skatteskyldig i Sverige och det blir hon inte under ett år till, kanske två. Vilken skatt behöver betala min dotter ? Skatt enligt SINK ? Bara skatt i det landet som hon bor i ? Kan jag skänka till henne rätt till min ena av nuvarande lön på samma sätt alltså som gåva och som direkt betalning till henne, alltså från konto av min nuvarande arbetsgivare till hennes konto direkt ? Vilken skatt och vem som ska betala ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

De lagar som kommer att beröras är inkomstskattelagen (IL) och lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Gåvor är skattefria

I Sverige har vi ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § IL). Detta innebär att gåvor är skattefria för mottagaren så länge det inte handlar om en så kallad remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som ges till den som har utfört något slags arbete/ presterat något för givaren. Detta verkar inte vara fallet i ditt fall varför gåvorna är skattefria i Sverige. Inte heller SINK medför ett annat svar (jfr 5 § SINK). Däremot kan det finnas avvikande regler i det land som din dotter bor i som gör att gåvorna måste beskattas där.

Skicka lön direkt till någon annan

Det är möjligt att avstå sin lön till förmån för någon annan. Som ovan har konstaterats är alla gåvor skattefria för mottagaren. Däremot måste du, även om du aldrig har haft pengarna på ditt konto, ta upp inkomsten i din deklaration och betala inkomstskatt. Detta beror på att du genom att avstå lönen anses förfoga över den (se RÅ 1962 ref. 46).

Sammanfattning

Din dotter kommer inte behöva betala någon skatt för gåvorna i Sverige. Däremot kan det finnas andra skatterättsliga regler i det land som hon bor i som gör att gåvorna måste beskattas där. Det är vidare möjligt att föra över sin lön direkt till någon annan. Du kommer dock ändå behöva betala skatt på inkomsten eftersom du anses ha förfogat över den. Detta gäller även den ersättning som du erhåller i skadestånd.

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (328)
2021-06-01 Gåvoskatt
2021-05-17 Betalar man skatt på gåvor och förskott på arv?
2021-05-14 Är gåvor från familj från utlandet skattefria?
2021-04-25 Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

Alla besvarade frågor (93065)