Gåvor till utomstående under äktenskapet

2017-01-20 i Bodelning
FRÅGA
Om min pappa skulle ge mycket pengar i gåva till mig och mina syskon och pappa sedan skiljer sig med min mamma skulle pengarna gå tillbaka till mamma ändå vid skillsmässan? Jag har läst något om att det måste gå ett tag efter gåvan är given annars är det inte giltligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då makar skiljer sig ska en bodelning göras där allt deras giftorättsgods ska delas lika mellan dem (9 kap 1 §, 10 kap § 1 och 11 kap 3 § ÄktB). Precis som du nämner kan en gåva som den ena maken gett bort innan äktenskapets slut behöva ingå i denna bodelning ändå. Detta regleras i 11 kap 4 § ÄktB. Om en make har gett bort egendom utan den andres samtycke i en inte obetydlig omfattning inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes blir detta aktuellt. I bodelningen räknar man då som om denna gåva finns kvar som egendom (som ett fiktivt belopp) och sedan drar man av summan från den givande makens lott. Er pappas andel i bodelningen skulle med andra ord minskas med det belopp han skänkt bort.

En "inte obetydlig omfattning" har i praxis bestämts till mer än 10 procent. Det krävs alltså att gåvans värde utgör mer än 10 % av den makens giftorättsgods för att gåvan ska omfattas av dessa regler. Gåvor som ägt rum mer än tre år innan skilsmässan räknas som sagt heller inte med.

Sammanfattningsvis kan alltså gåvor som en make skänkt bort behöva räknas med i en bodelning ändå. Gåvan kommer fortfarande att vara giltig för den som fått den men det kan eventuellt gå ut över den givande maken då man drar av summan från dennes bodelningsandel. Detta gäller alltså gåvor som givits inom tre år innan äktenskapsskillnaden.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2716)
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?
2021-01-21 Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

Alla besvarade frågor (88434)