Gåvor kan fritt skänkas men gåvoskatt kan påverka

2019-03-26 i Gåvoskatt
FRÅGA
Kan israelisk medborgare får landstället i Sverige som gåva?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget hinder mot att ge gåvor till utländska medborgare i Sverige. Landstället kan alltså ges till en israelisk medborgare, även om den personen bor någon annanstans än i Sverige.

Möjligtvis kan gåvan ge andra skattemässiga effekter. I Sverige finns det ingen gåvoskatt vilket innebär att den israeliska medborgaren inte behöver betala någon skatt enligt svensk lag. Som israelisk medborgare finns det ju dock en möjlighet att personen är skattskyldig i Israel där det kanske finns gåvoskatt, alltså finns en risk att personen får betala gåvoskatt på gåvan av landstället i Israel.

Slutsatsen är alltså att det inte finns något hinder mot att ge gåvan. Det kan göra att mottagaren får betala viss del av gåvans värde i skatt ifall personen är skattskyldig i ett land där det finns gåvoskatt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (227)
2019-03-31 Hur ser reglerna ut kring överföring av gåva?
2019-03-26 Gåvor kan fritt skänkas men gåvoskatt kan påverka
2019-03-18 Gåva av aktier
2019-03-18 Skattar vi när vi får ett hus från vår mor?

Alla besvarade frågor (68068)