Gåvobrevs giltighet vid demens

2019-03-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej, jag har en fråga som jag önskar att någon kunde ge ett svar på. Om en person ger bort sin halva av huset under de år hon var dement, kan det ogillas? Det finns ett gemensamt barn och två särkullebarn, så nu står ju särkullbarnen utan möjlighet att ärva delen från huset som de gemensamt ägt sen 1972, men som nu då är bortgivet till maken. Gåvobrevet upprättades 2017-09-25 och hon gick bort 2019. Vi vet inte när exakt hon blev dement, men OM det är möjligt att riva gåvobrevet pga hennes demens måste man ju kunna få fram när hon blev dement.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

Ett gåvobrev är en form av avtal. Var och en har rätt att förfoga över sin egen egendom och utgångspunkten är att avtal ska hållas, men avtal kan fortfarande på grund av olika omständigheter förklaras ogiltig.

I avtalslagen finns flera ogiltighetsregler, bland annat 31§ som är en regel mot ocker, det vill säga utnyttjandet av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå fördelaktiga avtal. En omständighet som ocker kan innefatta är om personen som undertecknat gåvobrevet led av en psykisk störning (oförstånd) och genom det inte förstod vad hon skrev under och vad det innebar. Det krävs ett uppenbart missförhållande. Om gåvomottagaren inte visste, eller inte borde ha vetat att givaren inte förstod vad hon skrev under blir dock gåvobrevet som regel giltigt.

Ett avtal kan även jämkas (lämnas utan hänseende) om villkoret anses vara oskäligt i enlighet med 36§ avtalslagen. Med hennes demens kan man då påstå att det är osannolikt att hon skulle ha förstått vad det innebar att skriva under gåvobrevet. Bevisbördan för ett påstående om att gåvobrevet ska anses vara ogiltigt vilar på den som påstår det.

Gåvohandlingen kan även anses vara ogiltig enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Lagen stadgar att "Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, (…)"

Sammanfattningsvis kan avtalet ogiltighetsförklaras om det faller in under avtalslagens olika ogiltighetsregler eller enligt "lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning". Problemet, så som du skriver, kan dock bli att bevisa att hon faktiskt led av demens vid gåvotillfället. Bevisbördan gällande påståendet om avtalets ogiltighet ligger hos den som påstår det.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (279)
2019-09-17 Jag anlitade en juridisk byrå som fakturera mig för flygning på deras privatplan vilket jag inte visste något om, kan jag bestrida detta?
2019-09-15 Vad innebär uttrycket tro och heder?
2019-09-08 Avtal och behörighet att sluta avtal
2019-08-12 Ogiltigförklara avtal på grund av psykos

Alla besvarade frågor (72876)