FrågaAVTALSRÄTTGåva15/02/2015

Gåvlöfte av fastighet och registrering av gåvobrev


Hej !

Ställde en fråga till er angående min mor som snart ska bli utredd för demenssjukdom.

Risk finns att hon i en framtid blir ställd under förmyndarskap och då gäller inte hennes idag uttalade vilja.

Hon vill idag att min syster och jag ska få del av vinsten (33.3% var) vid försäljningen av hennes fastighet när den dagen kommer.

Jag fick rådet av er att skriva ett gåvobrev -fast egendom som då kan gälla vid en försäljning. Detta gåvobrev är påskrivet av mor och bevittnats av vänner till mor.

Ska detta gåvobrev registreras någonstans för att vara giltigt ?

Mor ska kvarstå som ensam ägare fram tills det blir aktuellt med försäljning tänker vi oss.

När så skett, tar vi då del av arvet eller måste vi bli delägare och erhålla lagfart innan försäljningen ?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Ett gåvobrev behöver inte registreras någonstans för att vara giltigt, däremot är det viktigt att förvara detta säkert. Banker och vissa juristbyråer tillhandahåller förvaringstjänst av sådana dokument.

Din fråga är något oklar. Om din mamma ger bort fastigheten i gåva nu kommer hon inte samtidigt kunna stå kvar som ägare. Om det är ett gåvolöfte som avser en framtida försäljning av en fastighet måste man beakta formkraven i 4 kap 1 § jordabalken för att bundenhet av gåvan ska föreligga. Det framgår inte av din fråga om försäljningen kommer att ske innan din mor avlider eller om det är en gåva i och med att hon avlider och arvet ska fördelas. Om det är den sistnämnda situationen måste man även ta i beaktande ärvdabalkens regler. Detta är svårt att göra utan att veta de närmare familjeförhållandena och vilka ev. andra arvingar som finns. Om avsikten är att fördelning av fastigheten ska ske på ett visst sätt när din mor avlidit kan det vara bättre att skriva ett testamente där fördelningen av fastigheten mellan dig och din syster anges. Det är dock viktigt att på förhand bedöma hur arvet utfaller med beaktande av andra arvingar och regler kring bl.a. laglott m.m. Detta för att inte andras bröstarvingars rätt till arvet ska komma som en överraskning vid arvsskiftet.

Slutligen finns det skattemässiga effekter som kan vara värt att beakta vid valet av hur din mor juridiskt säkerställer sin vilja. För att få hjälp med detta kan du kontakta oss eller boka in ett möte med en familjejurist direkt på vår hemsida.

Mvh

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”