Gåva vid bodelning och arvsskifte

2016-07-19 i Bodelning
FRÅGA
Jag har fått en fastighet i gåva av mina föräldrar som enskild egendom, står skrivet i gåvobrevet. Om jag skulle gå bort före min maka, ärver hon då fastigheten eller ärver våra gemensamma barn den. Om så är fallet, vad ska jag då skriva för att min maka ska få behålla fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser av intresse finns dels i ärvdabalken (ÄB), dels i äktenskapsbalken (ÄktB). Av 10:1, 7:1 och 7:2 ÄktB följer att det en make fått i gåva av någon annan än den andre maken inte ska ingå i en bodelning om gåvan mottagits med det villkoret att den ska vara enskild egendom. Eftersom fastigheten mottagits med sådant villkor kommer den inte ingå i en bodelning om du skulle gå bort. Istället kommer hela fastigheten ingå i din kvarlåtenskap vilket är den egendom som ska delas upp mellan de som är arvsberättigade efter dig. Av ÄB 3:1 följer - eftersom du och din make endast har gemensamma barn - att din make kommer erhålla all din kvarlåtenskap och därmed hela fastigheten. De gemensamma barnen kommer ha rätt till efterarv när din make sedan avlider.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85451)