Gåva som enskild egendom

2017-11-21 i Gåva
FRÅGA
Hur kan en gåva, 250 000 kr, bli min dotters enskilda egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla och väldigt kortfattade svaret på din fråga är följande:

Gåvan kan bli hennes enskilda egendom om du med gåvan ger henne ett gåvobrev där du skriver att gåvan är hennes enskilda egendom.

Ovan finns det väldigt kortfattade svaret på frågan. Jag ska nedan försöka förklara lite närmare vad som krävs för att göra en gåva till gåvomottagarens enskilda egendom.

Det är möjligt att i och med själva givandet av gåvan skriva ett gåvobrev med förbehållet att den givna gåvan ska bli enskild egendom. Ett gåvobrev med ett sådant förbehåll kan du skriva själv, och det uppställs inga formkrav, du kan således skriva ett gåvobrev på din dator och sedan skriva under det med din dotter. Däremot råder jag dig att ta kontakt med antingen en jurist eller med din bank för att upprätta ett sådant här gåvobrev då det finns vissa viktiga saker som man bör tänka på, samt att det kan vara viktigt hur man uttrycker sig i gåvobrevet så att det inte går att misstolka innehållet.

Att du vill att gåvan, det vill säga 250 000 kronor, ska bli din dotters enskilda egendom torde inte vålla några större problem och det krävs inte att det skrivs något mer invecklat än det i själva gåvobrevet. Det är dock viktigt att du tänker igenom huruvida du vill att sådant som "träder i den enskilda egendomens ställe" också ska vara enskild egendom. Jag ska försöka exemplifiera vad som menas med just "träda i den enskilda egendomens ställe" nedan.

Att egendom träder i enskild egendoms ställe kan ske om man t.ex. har erhållit en viss summa pengar och för dem pengarna köper något annat. Detta är något som tål att tänkas igenom innan man skriver gåvobrevet och överlämnar gåvan. Vad händer om din dotter skulle använda pengarna till att t.ex. köpa aktier eller en fastighet? Vill du då att denna egendom som "träder i pengarnas ställe" också ska vara enskild egendom? Det kan ju också vara så att hon placerar pengar på så sätt att pengarna ger avkastning, ska då denna avkastning också vara hennes enskilda egendom?

Med anledning av det ovan problematiserade är det viktigt att man i förbehållet i gåvobrevet även för in att även "allt annat som träder i den enskilda egendomens ställe ska vara [dotterns namn] enskilda egendom." För att du ska känna dig trygg med gåvobrevet råder jag dig, som jag sa ovan, att du tar hjälp av antingen en jurist eller din bank och då får du förklara vilka villkor du vill ha i gåvobrevet (t.ex om du bara vill att själva pengarna ska vara enskild egendom eller om du vill att även annat som din dotter använder pengarna till ska vara hennes enskild egendom).

När gåvobrevet är utformat och gåvan är överlämnad är det viktigt att din dotter håller gåvan avskild från hennes övriga egendom och framför allt gemensam egendom, egendom som hon delar med någon annan, för att pengarna och därmed gåvan ska behålla sin identitet. Pengarna bör placeras på ett separat bankkonto och inte sammanblandas med andra medel (din dotters övriga pengar). Om hon omvandlar pengarna till något annat som träder i deras ställning, t.ex. om hon köper aktier, då är det viktigt att även den egendomen hålls avskild från annan egendom. Att gåvan eller det som träder i gåvans ställe (om ett sådant förbehåll finns) ska hållas avskilt har inte att göra med att gåvans karaktär förändras, gåvan eller den nya egendomen är fortfarande enskild. Anledningen till att egendomen bör hållas avskild är för att man enkelt ska kunna visa/bevisa att egendomen faktiskt är enskild vid en eventuell tvist. Är egendomen sammanblandad med gemensam egendom kan det vara svårt att visa vad som faktiskt är enskilt av den gemensamma massan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du funderar över något mer är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97596)