FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt14/07/2019

Gåva mellan makar; skatteeffekter

Min make ärvde en bostadsrätt för vilken undertecknad, hans fru, fick i gåva från honom. Räknas det då som gåva från maken till hustrun? och hur blir det då med skatten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvan är giltig och räknas som gåva mellan makar, om den är registrerad hos Skatteverket eller är fullbordad i övrigt (8 kap 1 § äktenskapsbalken. Jfr 16 kap samma lag). Väljer ni att inte registrera gåvan hos Skatteverket, måste det för att den ska vara giltig upprättas ett gåvobrev. Detta ska upprättas skriftligen och skrivas under av din make. Handlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om priset, vilket nu ju är noll kr (6 kap 4 § bostadsrättslagen).

Sedan ett par år är den så kallade gåvoskatten borttagen, och du behöver inte betala skatt för mottagandet av gåvan (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Skatteskyldigheten kan däremot uppkomma när du själv en dag avyttrar bostadsrätten. Skatten är då 22 % av vinsten, d v s något förenklat försäljningspriset subtraherat med vad personen som din man ärvde bostadsrätten av införskaffat den för (45 kap 33 § inkomstskattelagen).

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”