Gåva från utlandet - fråga om gåvoskatt och gåvobrev

2016-02-22 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min förre detta svärmor som bor utanför EU, vill skänka mig ca 1000 000kr. Undrar om det måste medfölja ett gåvobrev. Eftersom vi inte är släkt numera undrar jag om jag skall betala skatt på gåvan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatt är avskaffat i Sverige. Av 8 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) framgår bland annat att förvärv genom gåva är skattefria. För att överföringen ska räknas som en gåva krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda: Det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring samt att transaktionen har skett frivilligt. Om dessa kriterier är uppfyllda, ska du inte behöva betala skatt på förvärvet.

Gåvobrev behövs i regel inte när det gäller förvärv av lös egendom, så som pengar. Dock har din bank en skyldighet att lämna kontrolluppgift om direkta eller indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr. Gränsbeloppet gäller oavsett i vilken valuta uppgiften lämnas. Uppgiftsskyldigheten gäller även om detta sker enbart vid något enstaka tillfälle. Detta framgår av 23 kap. 1 § Skatteförfarandelagen (SFL). Det kan därför vara bra om din före detta svärmor upprättar ett gåvobrev, så att du kan styrka för Skatteverket att det rör sig om en gåva. En annan anledning till att hon kan vilja upprätta ett gåvobrev är om hon vill upprätta vissa särskilda villkor.

Du kan alltid höra av dig till Skatteverket för att ställa frågor om transaktioner från utlandet. Deras rådgivning är gratis, och du når dem på 0771-567 567.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (298)
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?

Alla besvarade frågor (86487)