FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt22/02/2016

Gåva från utlandet - fråga om gåvoskatt och gåvobrev

Min förre detta svärmor som bor utanför EU, vill skänka mig ca 1000 000kr. Undrar om det måste

medfölja ett gåvobrev. Eftersom vi inte är släkt numera undrar jag om jag skall betala skatt på

gåvan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatt är avskaffat i Sverige. Av 8 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) framgår bland annat att förvärv genom gåva är skattefria. För att överföringen ska räknas som en gåva krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda: Det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring samt att transaktionen har skett frivilligt. Om dessa kriterier är uppfyllda, ska du inte behöva betala skatt på förvärvet.

Gåvobrev behövs i regel inte när det gäller förvärv av lös egendom, så som pengar. Dock har din bank en skyldighet att lämna kontrolluppgift om direkta eller indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr. Gränsbeloppet gäller oavsett i vilken valuta uppgiften lämnas. Uppgiftsskyldigheten gäller även om detta sker enbart vid något enstaka tillfälle. Detta framgår av 23 kap. 1 § Skatteförfarandelagen (SFL). Det kan därför vara bra om din före detta svärmor upprättar ett gåvobrev, så att du kan styrka för Skatteverket att det rör sig om en gåva. En annan anledning till att hon kan vilja upprätta ett gåvobrev är om hon vill upprätta vissa särskilda villkor.

Du kan alltid höra av dig till Skatteverket för att ställa frågor om transaktioner från utlandet. Deras rådgivning är gratis, och du når dem på 0771-567 567.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000