Gåva, förskott på arv och barnbarn som arvingar?

Jag och min bror har fått var sin gåva i form av pengar från vår far. Vår andra bror ville eller kunde inte ta emot sin gåva pga sjukdom och är nu död. Vad händer med dom pengarna som han egentligen skulle ha fått? Min far vill inte ge pengarna till min döde brors tre barn. Så dom finns kvar på min fars konto. Hur kommer den framtida arvsfördelningen efter vår far att se ut?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer med gåvan?

Under tiden som din far levde hade han rätt att göra vad han ville med sina pengar, vilket förstås också omfattar rätten att ge bort pengar/gåvor till sina barn. Det finns ingen skyldighet att ge lika många gåvor e.d till sina barn, vilket leder till att det inte heller finns något direkt krav på att barnbarnen ska få någon gåva i sin avlidne fars ställe.

Något som barnbarnen kan göra är att hävda att de pengar som du och din bror har fått är förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken, härefter förkortad ÄB). Detta är helt i deras rätt, undantaget är om din avlidne far skrev i ett gåvobrev att de pengar som ni fått ta del av endast är en gåva och inte förskott på arv. Om inget förbehåll av det slaget är skrivet gäller huvudregeln att gåvan är att se som förskott på arv. Mer om förskott på arv skriver jag om nedan.

Hur ska arvet fördelas nu?

Inledningsvis vill jag redogöra för hur situationen ser ut om barnbarnen inte yrkar på förskott på arv. Du, din bror och barnbarnen är den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom barnbarnens far är avliden tar de hans plats i arvsordningen. Huvudregeln är att bröstarvingar ärver lika mycket. Enkelt innebär det att din fars kvarlåtenskap ska delas på tre eftersom ni var tre syskon. Barnbarnen får därefter dela lika på den del av kvarlåtenskapen som skulle tillfallit deras far/din bror om han varit i livet. Kortfattat beskrivet; du och din bror får ⅓ vardera och barnbarnen får ⅓ vardera av den ⅓ som skulle tillfallit deras far. Den del som vardera person ärver kallas juridiskt sett för "arvslott".

Här är ett exempel för tydlighetens skull. Om din far hade 50 000 kr i tillgångar i vid sin bortgång ska det delas på antalet barn för att få fram arvslotten: 50 000 /3 = 16 666 kr vardera. Eftersom det tredje syskonet avlidit får hans tre barn dela på arvslotten, dvs 16 666 /3 = 5 555 kr vardera.

OBS. om din far har skrivit ett testamente är det vad som gäller och inte min förklaring ovan (9 kap. 1 § ÄB).

Vad händer med arvet om barnbarnen hävdar förskott på arv?

Nu kommer jag redogöra för vad som händer om barnbarnen de facto yrkar på att du och din bror mottagit ett förskott. Tanken är att alla bröstarvingar i grund och botten ska få lika mycket i arv. Förskott på arv innebär att gåvan ska avräknas från arvslotten från den bröstarvinge som mottagit gåvan. I praktiken görs detta genom att den summa pengar som du och din bror har fått ska läggas till i bouppteckningen och därefter ska arvslotten minskas med den summa ni två redan fått i förskott (6 kap 5 § ÄB).

Här är ett exempel för tydlighetens skull. Om du och din broder har fått 25 000 vardera av er far och han vid sin bortgång hade tillgångar som motsvarar 50 000 kr i kvarlåtenskap så räknar man genom att slå ihop dessa summor: 25 000 + 25 000 + 50 000 = 100 000 kr. Då ska 100 000 delas på tre för att få ut arvslotten. 100 000 /3 = 33 333 vardera. Eftersom det tredje syskonet avlidit får hans tre barn dela på arvslotten, dvs 33 333 /3 = 11 111 kr vardera till barnbarnen. Nu när man räknat ut alla arvingars arvslott bör man komma ihåg att de två barnen faktiskt redan har fått sitt förskott, vilket innebär att deras 25 000 kr kommer dras bort från arvslotten: 33 333 - 25 000 = 8 333 kr vardera.

Sammanfattning

Det finns inget krav på att barnbarnen måste få en likvärdig gåva/summa pengar direkt från er avlidne fars kvarlåtenskap. Det som kan göras gällande i fallet är hur arvet kommer fördelas. Som huvudregel ska din fars kvarlåtenskap fördelas på tre arvslotter eftersom ni var tre syskon. Barnbarnen får dela på den arvslott som tillhörde deras avlidne far/din avlidne bror. Om barnbarnen vill och känner till gåvan du och din bror fått har de rätt att räkna det som förskott på arv vilket innebär att det kommer avräknas från din och din broders arvslott.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”