Gåva eller lån?

Hej,efter ett ca 5-årigt särboförhållande gick vi isär.Jag har under dessa 5 år köpt byggmaterial och saker till hennes fastighet,bl a badtunna och braskamin.Till ett värde stort värde, jag har vid ett flertal tillfällen krävt mina pengar tillbaka.Det jag har som bevis är kontoutdrag från min bank för inköp på diverse byggvaruhus .Har jag någon chans att få tillbaka mina pengar genom domstol?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida ett anspråk i tingsrätt kommer att vinna framgång eller är inte alltid lätt att förutspå. Särskilt när jag vid besvarandet av din fråga saknar tillgång till samtliga omständigheter. Baserat på de omständigheter som framkommer i din fråga är min bedömning att du har relativt goda möjligheter att vinna framgång vid en eventuell tvist.

Gåvotagaren har bevisbörda när en överföring är ostridig

Det är inte en helt ovanlig situation att den som mottagit en överföring påstår att överföringen var en gåva som inte ska återbetalas. I tidigare rättsfall har det bedömts att den som påstår att överföringen varit en gåva har bevisbördan för sitt påstående (NJA 2014 s. 364). I ditt fall skulle det innebära att din f.d. särbo är den som måste bevisa att dina inköp utgör gåvor. Det förutsätter att du i första hand kan bevisa att en överföring har skett.

För sambos föreligger omvänd bevisbörda

Du skriver att ni har varit särbos men jag vill ändå uppmärksamma om omvänd bevisbörda föreligger vid samboförhållanden. I tidigare rättsfall där sambo lagt ned tid och pengar på sambons fastighet var det sambon som behövde bevisa att de ekonomiska tillskotten utgjorde lån (NJA 2019 s. 23). Domstolen motiverade i fallet sitt beslut med att sambor i viss utsträckning har gemensam ekonomi och att syftet med ekonomiska investeringar i den andra sambons egendom är att de gemensamt får nytta av investeringen.

Emellertid har jag svårt att tro att en omvänd bevisbörda skulle uppstå vid särboförhållanden eftersom särbos saknar den ekonomiska förankring som sambos vanligen har. Dessutom har du till skillnad från omständigheterna i rättsfallet inte levt i den bostad vari de ekonomiska investeringarna gjorts, varpå du inte kan haft samma avsikt att gemensamt nytta investeringen.

Sammanfattningsvis är det din särbo som måste bevisa att investeringarna i hennes fastighet utgör gåva och inte lån. Däremot har du bevisbörda för att visa att det skett sådana överföringar från dig till din särbo.

Jag råder dig att i första hand förklara rättsläget för din f.d. särbo och få henne att betala utan inblandning av myndigheteter. I andra hand råder jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Bestrider din f.d. särbo betalningsföreläggandet kan du väcka talan vid tingsrätt.

Hoppas att mitt svar har kunnat vara till hjälp. Lycka till!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”