Gåva av fastighet. Är ett villkor i gåvobrev, om att gåvotagare inte får påkalla att fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion, giltigt?

2019-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej 1Jag och min syster äger ett hus tillsammans som vi övertog från vår mamma genom gåvobrev 1999.Min fråga är. Om jag vill sälja min del och om vi inte är överens kan jag gå via offentlig auktion.I gåvobrevet står det. bl.a Gåvotagare äger ej rätt att under åberopande av paragraf 6 om samäganderätt, ansöka om att fastigheten skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion.Vår mamma gick bort för 3 år sedan, gäller detta fortfarande.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gäller villkoret fortfarande?
Vid besvarandet av din fråga måste man först konstatera att du och din syster får fastigheten ifråga i gåva. Eftersom ni övertagit fastigheten genom ett gåvobrev förmodar jag att ni fått fastigheten vederlagsfritt, eller i princip vederlagsfritt, så att det alltså utgjorde en gåva.

Att det rör sig om en gåva är direkt avgörande för huruvida överlåtelsebegränsningen ska anses vara giltig. Det anses nämligen att överlåtelsebegränsningar, som t.ex. förbud mot att åberopa 6 § samäganderättslagen, är giltiga om de uppställts i ett gåvobrev i samband med en gåva. Detta följer bl.a. av rättsfallet NJA 1981 s. 897.

Detta innebär alltså att svaret på din fråga är ja: villkoret i gåvobrevet gäller fortfarande. Du har alltså personligen inte rätt att åberopa 6 § för att få fastigheten utbjuden till försäljning på offentlig auktion. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att du inte har möjlighet att få fastigheten såld överhuvudtaget.

Finns det något sätt för dig att få fastigheten såld?
I detta fall har du uppgett att det finns en föreskrift i gåvobrevet som förbjuder dig från att påkalla att fastigheten ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Detta kan du alltså inte göra.

Detta innebär dock inte i sig att du inte kan sälja endast din andel av fastigheten till någon annan. Om du äger 50% av fastigheten kan du alltså sälja den andelen till en annan person. Denna möjlighet har du dock endast om det inte i gåvobrevet också finns en föreskrift om att ni inte får sälja era andelar av fastigheten. Om det finns både ett överlåtelseförbud och ett förbud mot att utbjuda den till försäljning på offentlig auktion måste du och din syster i princip vara överens om att sälja fastigheten för att du ska ha möjlighet att sälja din andel.

Om det nu inte finns ett överlåtelseförbud för dig, kan du sälja din andel. Den personen som du då säljer till kan i sin tur påkalla att fastigheten ska utbjuda till försäljning på offentlig auktion. Den begränsningen i gåvobrevet som förbjuder dig från att göra det gäller nämligen inte för den person du säljer fastigheten till. Detta följer av rättsfallet NJA 2017 s. 289. En eventuell köpare av din andel av fastigheten har alltså som huvudregel möjlighet att själv påkalla att fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion.

Sammanfattning
Som huvudregel är alltså villkor i gåvobrev om olika typer av överlåtelsebegränsningar gällande, om dom avser egendom som givits i gåva. Detta innebär att villkoret om att 6 § inte får åberopas är giltigt. Ett eventuellt överlåtelseförbud i gåvobrevet är också giltigt. Om ett sådant inte finns kan du dock sälja din andel av fastigheten, varefter din köpare kan utbjuda hela fastigheten till försäljning på offentlig auktion.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84381)