FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte18/08/2015

Gåva av fastighet

Om man fått en fastighet i gåva 2001, hur räknar man enklast ut dess värde när det nu ska tas upp i en bouppteckning?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vid värdering av ägodelar vid en bouppteckning utgår man alltid ifrån marknadsvärdet på egendomen. Detta gäller allt som finns i boet, så även fastigheter. Av 20 kap. 4 § första stycket ärvdabalken framgår att den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Detta innebär att fastigheten ska värderas till det värde den var vid dödsdagen. Detta oavsett vad fastigheten förvärvades för eller vad fastigheten var värd när gåvan gavs. För att få fram marknadsvärdet kan ni antingen ta hjälp av en mäklare eller ta taxeringsvärdet som referenspunkt, taxeringsvärdet ska vara ca 75 % av fastighetens marknadsvärde.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar


Eric BrinckRådgivare