Gåva av fastighet

2019-10-06 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag har ärvt en fastighet som min enda dotter önskar köpa av mej. Fastigheten är taxerad till 796 tusen kr.Vilket belopp kan jag sälja den för till henne för att det skall anses som gåva. Jag vill samtidigt att fastigheten skall vara hennes enskilda egendom och ej räknas som förskott på arv.Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill sälja en fastighet till din dotter, men till ett belopp så att det skattemässigt är att räkna som en gåva.

Vad säger lagen?

Skatterättsliga frågor regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL). Enligt 8:2 IL är en inkomst genom gåva skattefri, istället träder den som tar över gåvan in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44:21 IL).

Vanligtvis när en gåva innehåller onerösa moment (till exempel då en tillgång överlåts fast till ett värde som understiger marknadspriset) brukar man tala om blandade fång. Blandade fång är en slags blandning av gåva och köp och beskattas därefter. Vid överlåtelser av fastigheter används dock istället den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att en överlåtelse av en fastighet antingen ses som en gåva eller ett köp beroende på vilket ersättning säljaren tar av köparen.

Om överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen är att betrakta som köp beskattas den alltså precis som en vanlig överlåtelse av en fastighet. Om den är att betrakta som en gåva utlöser den ingen beskattning för överlåtaren. Det som är avgörande är dels om ersättningen understiger taxeringsvärdet (för det år du vill sälja fastigheten) och dels att avsikten med gåvan faktiskt är benefik (detta krav anses normalt uppfyllt när en förälder skänker en fastighet till sin son eller dotter).

Om ni vill undvika att den som tar emot gåvan ska få betala stämpelskatt vid förvärvet får ersättningen inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Detta framgår av 4-5 §§ lag om stämpelskatt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det avgörande för att köpet ska räknas som gåva är att ersättningen du tar emot från din dotter ska understiga fastighetens taxeringsvärde, vidare ska gåvoavsikt föreligga dvs en ensidig förmögenhetsöverföring från dig till din dotter (exklusive ersättningen som understiger taxeringsvärdet). För att din dotter ska slippa betala stämpelskatt ska ersättningen därutöver inte överstiga 85% av föregående års taxeringsvärde. Vad gäller din önskan om fastigheten ska vara din dotters enskilda egendom kan det göras genom att du gör ett förbehåll om detta i gåvobrevet.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (286)
2020-07-30 Är kryptovalutor pengar och kan man ge bort dessa skattefritt till anställda?
2020-07-30 Gåva och skatt
2020-07-27 Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet
2020-07-14 Huvudsaklighetsprincipen

Alla besvarade frågor (82701)