Gåva av bostadsrätt

2015-06-29 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min släkting vill överlåta sin br till mig o jag antar att ett gåvobrev ska skrivas. Lgh är betald o har ett värde omkr 2 miljoner. Hur funkar det ekonomiskt sett? Blir värdet på lgh mitt då? Och blir det massa utgifter för mig om jag plötsligt äger en br? Jag tänker i skatte o deklarations syfte. Hur gör vi detta rent praktiskt? Jag tror han tänker lite som arv...
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här . Hur en gåva av bostadsrätt skall vara utformad för att vara gill är reglerad i bostadsrättslag (BrL). Den hittar du här . Regleringen kring arv går att hitta i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du här .

Skattemässiga konsekvenser

Under förutsättning att du inte betalar något (eller tar över lån eller liknande) för att din släkting ger dig bostadsrätten är detta inte en skattepliktig inkomst IL 8:2.

Vad som händer sedan är att du hamnar i din släktings skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att du kommer att få göra de avdrag som din släkting skulle få gjort om hen hade sålt bostadsrätten.

Formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt

När man ger bort en bostadsrätt finns det vissa formkrav som iakttas för att överlåtelsen skall vara giltig BrL 6:4 & 5. Gåva måste vara skriftlig och skrivas under av både dig och din släkting, det skall framgå vilken lägenhet det är som ges bort samt vilket pris som ni satt. Ni bör också informera bostadsrättsföreningen om överlåtelsen, bland annat därför att du måste bli medlem för att gåvan skall vara giltig BrL 6:5.

Förskott på arv

Det framgår inte helt tydligt hur ni är släkt med varandra, men om tanken är att transaktionen skall vara ett förskott på arv kan ni med fördel skriva detta ÄB 6:1.

Summering

Om bostadsrätten ges bort utan att du betalar din släkting är transaktionen skattefri och när ni skriver gåvobrevet bör ni tänka på att det finns vissa formkrav.

Under förutsättning att transaktionen anses vara giltig så övergår – lite förenklat – bostadsrätten till dig. Detta innebär bland annat att bostadsrättens värde blir ditt. Du kommer behöva betala den avgift som bostadsrätten kostar per månad (hyran). Vidare tar bostadsrättsföreningar ibland ut en överlåtelseavgift.

Lawline har ett samarbete med kunniga jurister på familjerättens område. Skulle ni behöva ha hjälp att upprätta gåvobrevet kan ni kontakta dem här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (286)
2020-07-30 Är kryptovalutor pengar och kan man ge bort dessa skattefritt till anställda?
2020-07-30 Gåva och skatt
2020-07-27 Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet
2020-07-14 Huvudsaklighetsprincipen

Alla besvarade frågor (82629)