Gärningsmannens skuld vid självförvållat rus

2017-06-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående en händelse som inträffade för ett år sedan. Jag upplevde en situation på en fest där jag pratade med en tjej en bra stund och hon sa att hon gillade mig osv. Efter ett tag ville jag se om hon ville kyssas så jag närmade mig henne. Hon drog dock bort sitt huvud, vilket jag givetvis respekterade och så var det inget mer med det. Jag försökte inte igen. Båda var rätt berusade, min intention var aldrig att utnyttja berusningen. Hon var 17 och jag var 19 vid tillfället.Mina frågor är: Är detta något typ av övergrepp? Som sagt kunde hon påtala sin vilja vilken jag respekterade. Kan man lätt ljuga och exempelvis säga att man var mer berusad än vad man egentligen var? Eller måste detta kunna bevisas? Händelsen inträffade som sagt för nästan ett år sedan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att luta sig fram mot en person för att kyssa denne, och avlägsna sig när personen visar att denne inte vill detta, utgör varken något sexuellt ofredande eller något annat brottsligt beteende.

Vad gäller berusningen så kan jag inleda med att säga att en självförvållad berusning inte påverkar bedömningen av om ett brott har begåtts. En otillåten gärning är endast brottslig om gärningsmannen uppfyller det krav på uppsåt eller oaktsamhet som uppställs i lagen. Gärningsmannen ska i regel ha uppsåt till (dvs en uppfattning om) de omständigheter som gör dennes gärning otillåten. Domstolen ska alltså pröva vad gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen har haft uppsåt till. I de fall då gärningsmannen har företagit gärningen under självförvållat rus ska dennes uppsåt prövas i enlighet med vanliga regler. Domstolen ska alltså pröva vad gärningsmannen vid den tidpunkten, i sitt berusade tillstånd, har haft uppsåt till.

Ett omtalat rättsfall som rör detta är NJA 2011 s 563. Där anför HD bland annat: "[...] den "impulsivitet, aggressivitet, hämningslöshet, besinningslöshet, omdömeslöshet som så ofta kännetecknar en berusad" [utesluter inte] att personen handlar uppsåtligt i enlighet med den allmänna uppsåtsläran; "han ser rött, men han ser"".

Jag hoppas detta svar var till hjälp!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2642)
2021-07-31 Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?
2021-07-31 När en husrannsakan får genomföras
2021-07-30 Kan kungen åtalas?
2021-07-29 Griftefridsbrott

Alla besvarade frågor (94587)