Gärningsculpa vid olaga hot

2019-12-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Blir inte riktigt klok på begreppet gärningsculpa i relation till vissa typer av brott. Säg att rekvisiten för olaga hot är uppfyllda genom att orden "Tittar du en gång till på min tjej så slår jag ihjäl dig" är uttalade. Det är ju en gärning som är kontrollerad, man kan välja att uttala orden eller inte. Men är det ett otillåtet risktagande? Mvh Linda
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Gärningsculpabedömningar kan vara ganska knepiga. Anledningen till det är att gärningsculpa är ett instrument som egentligen bara blir av direkt relevans i ett litet antal gränsfall, för de flesta gärningar kan man i regel intuitivt säga att kravet är uppfyllt utan att göra en prövning i sak. En gärningsculpaprövning steg för steg blir i sådana lägen bara en ren formalitet. Dessutom är det så att gärningsculpa först och främst blir relevant för en viss kategori brottstyper och brotten i 4:e kapitlet brottsbalken hör inte dit.

I kontexten gärningsculpa så utgör ett handlande ett otillåtet risktagande om det finns beaktansvärda skäl att avstå från handlingen. Det ska finnas en risk för att en oönskad följd inträffar av ett handlande och den här risken ska vara sådan att den utgör ett gott skäl från att genomföra den aktuella handlingen.

Vad vi rent konkret frågar oss själva här är alltså om det finns en risk för att ett uttalande leder till den följden att någon har hotats med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat åt att i den hotade framkalla allvarlig rädsla av visst slag. Finns det sådan risk frågar vi oss om risken utgör ett skäl från att avstå från uttalandet. Anser vi detta så är uttalandet ett otillåtet risktagande.

Om vi redan har konstaterat att rekvisiten för olaga hot är uppfyllda så kommer i princip alla fall med muntliga hot som uttalas direkt till den hotade att uppfylla kraven på gärningsculpa. För att försöka illustrera i vilka situationer en gärningsculpabedömning faktiskt kan spela roll för olaga hot kommer här två exempel.

Säg att person A skriver ett grovt hotbrev till person B och avsiktligt lägger detta i person B:s brevlåda för att hota denne. Person B hämtar sin post, öppnar så småningom om brevet och blir varse om hotet. I detta fall är A:s kontrollerade handlande skrivandet av brevet och placeringen av brevet i brevlådan. En risk med detta handlande är att person B kommer att så småningom ta del av ett brev med ett innehåll som är ägnat åt att framkalla allvarlig rädsla i B. Sannolikheten för att denna risk realiseras är mycket stor eftersom B kan antas regelmässigt hämta sin post. Person A:s handlande har därför varit gärningsculpöst.

I exempel två skriver person A ett likadant hotbrev men istället för att posta detta flyger person A till Mallorca. Väl på Mallorca placerar A brevet i en försluten flaska och kastar flaskan i havet med avsikt att flaskan så småningom ska flyta upp på land på ett ställe där B kan hitta brevet. Som av ett mirakel så sker just detta och B tar del av innehållet i brevet. I denna situation är A:s kontrollerande handlande att kasta flaskpost innehållandes hotbrev adresserat till B flera tusen mil från Sverige. Tekniskt sett är detta förenat med en risk för följden att B tar del av ett brev vars innehåll är ägnat att framkalla allvarlig rädsla i B men denna risk är mikroskopiskt liten. Faktum är att den är så liten att den inte utgör ett gott skäl från att avstå från handlandet. I detta läge saknas därför gärningsculpa.

I bägge situationerna ovan är rekvisiten för olaga hot uppfyllda och gärningsmannen har uppsåt men i situation nummer två leder bristen på gärningsculpa till att det inte är en otillåten gärning. Det faktum att vi måste komplicera förhållandena så här mycket för att hitta en situation där gärningsculpa inte föreligger även om rekvisiten för olaga hot är uppfyllda illustrerar dock hur sällan gärningsculpa blir av betydelse i dessa lägen.

Sammanfattningsvis är det inte så konstigt att denna situation förbryllar dig. Detta hänger samman med att har vi väl konstaterat att någon blivit hotad med en brottslig gärning på ett sätt ägnat åt att framkalla allvarlig rädsla av visst slag i denne så har gärningsmannens handlande i princip alltid varit gärningsculpöst.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93199)