Gärningsculpa

2021-01-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om man exv släpper en kinalykta, och denna sedan hamnar på marken. Några dagar senare blåser det rejält och lyktan blåser upp på en trafikerad väg. Den landar på framrutan på en bil, föraren blir rädd och åker av vägen och krockar med ett träd. Föraren avlider. Kan den som släppte kinalyktan åtalas/fällas för vållande till annans död då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att personen som har släppt lyktan inte kommer kunna fällas till ansvar för dödsfallet. Jag utvecklar detta nedan.

Inom straffrätten brukar man tala om att det finns olika aspekter av en gärning som måste vara uppfyllda för att straffansvar ska kunna utkrävas. Dels måste gärningen vara brottsbeskrivningsenlig, dvs. att rekvisiten i den specifika bestämmelsen är uppfyllda. Exempelvis i 3 kap. 7 § brottsbalken, som är straffbestämmelsen för vållande till annans död, är rekvisiten "av oaktsamhet orsakar", "annans", "död". Detta innebär att ditt exempel skulle kunna vara brottsbeskrivningsenligt med bestämmelsen; den som släpper lyktan har ju av oaktsamhet orsakat en annan människas död. Med detta är bara den ena sidan av gärningen och skulle vi nöja oss med att undersöka brottsbeskrivningsenlighet skulle man kunna utkräva ansvar på ett väldigt långtgående sätt, precis som i ditt exempel. Ultimat skulle exempelvis föräldrar som sätter barn till världen kunna ses som ansvariga för allt som barnet senare gör som vuxen eftersom föräldern "startade" hela händelseförloppet genom att skapa barnet. Ett annat exempel är att någon som bjuder en annan person på cigaretter under en hel livstid skulle kunna ställas till ansvar när personen tillslut dör av cancer. Så kan vi givetvis inte ha det, det måste finnas en gräns för vad man kan hållas ansvarig för. Därför måste ytterligare en dimension läggas till som begränsar vilka orsakanden som är straffrättsligt relevanta, så kallad gärningsculpa. För att kravet på gärningsculpa ska vara uppfyllt kan man i grund och botten ställa två frågor:

1. Innefattar den kontrollerade gärningen ett otillåtet risktagande i riktning mot den okontrollerade följden?

2. Har gärningen orsakat följden på ett relevant sätt?

Om vi applicerar ditt exempel på dessa två frågor kan ett hypotetiskt resonemang se ut ungefär enligt följande. Den kontrollerade gärningen, att släppa lyktan, är visserligen ett visst risktagande i och med att ett djur kanske kan skadas, nedskräpning är inte bra för miljön, osv. men det är nästintill omöjligt för den som släpper lyktan att kunna förutse ett händelseförlopp som det du beskriver. Gärningen har inte orsakat följden på ett relevant sätt och man brukar då säga att det inte rör sig om ett plausibelt (troligt/förutsägbart) händelseförlopp. Gärningsculpa är alltså ett sätt att begränsa straffansvaret så att sådana situationer som du beskriver, och mina exempel ovan, inte ska medföra ansvar. Det är dock en bedömning som görs från fall till fall och som egentligen innehåller fler aspekter än de jag lite förenklat har försökt förklara här!

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2601)
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?
2021-04-29 Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

Alla besvarade frågor (92012)