Går uppsägningstiden i anställningsavtalet före uppsägningstiden i lag om anställningsskydd?

FRÅGA
Hej, jag kommer bli uppsagd då företaget ska "läggas ner". Vi ingår inte i något kollektivavtal. Jag har arbetat på företaget i över 10 år. I avtalet står att uppsägningstiden är 3 månader. Vad gäller, är det uppsägningstiden som står i mitt anställningsavtal på 3 månader, eller är det LAS paragraf 11 som gäller som ger en uppsägningstid på 6 månader när anställningatiden varit mer än 10 år??Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om uppsägningstid finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Mellan arbetstagare och arbetsgivare gäller som utgångspunkt avtalsfrihet, om ingen parterna ingår i något kollektivavtal. Ett anställningsavtal är dock ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt LAS (2 § andra stycket LAS). LAS är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att det går att avtala om mer förmånliga anställningsvillkor än vad som föreskrivs i lagen, medan LAS utgör en sorts minimiskydd som arbetstagaren alltid är garanterad.

För både arbetsgivaren och arbetstagaren gäller en lägsta uppsägningstid på en månad (11 § första stycket LAS). Arbetstagaren har dock rätt till sex månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år (11 § andra stycket femte punkten LAS). Om uppsägningstiden i anställningsavtalet är kortare än den som föreskrivs i LAS är det LAS som har företräde.

Enligt anställningsavtalet har du rätt till tre månaders uppsägningstid. Enligt LAS har du rätt till sex månaders uppsägningstid. Eftersom LAS har företräde enligt 2 § andra stycket har du rätt till sex månaders uppsägningstid enligt 11 § andra stycket femte punkten LAS.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91260)