Går enskilt anställningsavtal före LAS?

FRÅGA
Hej, jag har precis sagt upp mig och har nu hamnat i en tvist med min arbetsgivare gällande min uppsägningstid. Förutsättningarna är enligt följande: Jag har jobbat i cirka två och ett halvt år och har enligt kollektivavtalet två månaders uppsägningstid. I mitt personliga anställningsavtal har jag och arbetsgivaren kommit överens om tre månaders uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid har jag enligt lag? Har arbetsgivaren rätt att kräva mig på tre månaders uppsägningstid?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagreglering kring uppsägningstid finner du i lagen om anställningsskydd (LAS).

11 § LAS säger att en minsta uppsägningstid av en månad gäller för både arbetsgivare och arbetstagare, det är dock möjligt att avtala om annan uppsägningstid både i kollektivavtal och i det enskilda anställningsavtalet. Enligt 2 § 2 st. LAS är det dock enbart möjligt att avtala om förmånligare villkor i ett enskilt anställningsavtal, ett sådant avtal är nämligen ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS.

I detta fall har du två månaders uppsägningstid enligt kollektivavtalet på din arbetsplats, men tre månader i ditt enskilda anställningsavtal. Kollektivavtalets villkor gäller före lagen eftersom det är möjligt att göra avsteg från 11 § genom kollektivavtal enligt 2 § 4 st. LAS. Eftersom det inte är förmånligare för dig som arbetstagare att ha tre månaders uppsägningstid istället för två månaders uppsägningstid borde däremot, i enlighet med 2 § 2 st. LAS, det enskilda anställningsavtalet vara ogiltigt i den delen.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Nordeman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?