Går det att upphäva en adoption?

2020-01-27 i Adoption
FRÅGA
min son var gift med en thaiändska. hennes enda grej var att hitta en man så att hon kunde få uppehåll i Sverige.hennes son hade en son som var gravt hörselskadad fick operation här.hennes son kom till Sverige med sonen och dumpade honom i min sons hem och reste hem ensam.hon sökte adoption för barnbarnet men fick nej min son uppmanades av socialen att bli medadoptant. för då skulle det gå att ordna kvinnan var otrogen minst 2 ggr så att min son fick henne att flytta.nu bor hon med en annan man ock min son betalar 1800 kr i månaden vilket tär på hans ekonomi han har tre egna barn som kostar massor vilket gör en sträng ekonomi.kan han göra något för att undvika att vara adoptant han har blivit sol och vårad med hjälp från socialen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4 kapitel. Rättsverkningarna av en adoption är att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen innebär att det rättsligt inte görs någon skillnad mellan adopterade barn och andra barn. Principen innebär dels att barnet ärver adoptivföräldern, precis som att barnet hade varit förälderns biologiska barn, dels att barnet har rätt till t.ex. underhåll för det fall att föräldrarna inte längre bor tillsammans.

Enligt svensk rätt är det inte möjligt att upphäva en adoption. Av bestämmelsen har dock ansetts följa att rättsverkningarna av en adoption kan upphöra genom en ny adoption. Det innebär att det i princip är möjligt för en förälder som adopterat bort sitt barn att genom en ny adoption adoptera tillbaka barnet. I din sons fall är även det enda sättet att "upphäva" adoptionen; att någon annan adopterar barnet. Jag har full förståelse för att så måhända inte är aktuellt. Däremot är det inte möjligt för din son att få adoptionen upphävd, trots att han känner sig lurad.

Anledningen till att det inte är möjligt att upphäva en adoption är för att det handlar om vad som är bäst för barnet. Ett barn ska inte riskera att "förlora" sin ena förälder när dess adoptivföräldrar t.ex. separerar. Därför är det inte möjligt att "ångra" sig, även om man anser att den andra adoptivföräldern "lurat" en till att adoptera.

Sammanfattningsvis måste jag dessvärre därför ge det tråkiga beskedet att det inte finns någon möjlighet för din son att få adoptionen upphävd. Med föräldraskapet som kom i samband med att adoptionen godkändes följer dels att barnet har en arvsrätt efter honom, dels att han är skyldig att betala underhåll.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (542)
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?
2020-09-04 Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

Alla besvarade frågor (84205)