Går det att testamentera bort all sin kvarlåtenskap när det finns bröstarvingar?

Hej

Jag har en fråga och undrar hur det blir om det finns ett testamente där det står att jag ska få allt, men nu har jag läst mig till att om det finns två bröstarvingar så kan man inte skriva bort allt,

Så min fråga är vad är det man måste dela med sig?

Och om det inte skulle finnas pengar tex har han rätt till att få alla gamla kläder mm som jag har kastat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En testator kan testamentera bort all sin kvarlåtenskap till en person, trots att det finns bröstarvingar. Dock har bröstarvingarna alltid rätt till sin laglott. Det bröstarvingarna då måste göra är att begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB) och detta måste göras inom 6 månader från att de delgivits testamentet. Hur man anses ha blivit delgiven ett testamente finns reglerat i 14 kap. 4 § ÄB.

Vad som avgör om de får ut sin laglott direkt vid jämkning eller inte är vad du har för relation till testatorn. Om du var gift med testatorn, som har testamenterat all sin kvarlåtenskap till dig, och bröstarvingarna är era gemensamma barn, kommer deras laglotter tillfalla dig med s.k. fri förfoganderätt enligt 7 kap. 3 § 2 st. ÄB. Det innebär alltså att de får ut sina laglotter senare efter att du avlidit i form av efterarv från testatorn.

Skulle bröstarvingarna påkalla jämkning av testamentet och de inte är era gemensamma barn, har de båda rätt till sin laglott direkt. Laglotten utgör halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Vad exakt man måste dela med sig är något du och bröstarvingarna får komma överens om gemensamt, det finns inget reglerat i lag om vad exakt man måste dela med sig av.

Med vänlig hälsning

Hanna StenbergRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning