Går det att som vuxen adopteras utan sin biologiska förälders vetskap?

2019-02-27 i Adoption
FRÅGA
Jag är 26 år, och har ingen kontakt med min pappa, jag har länge funderat på att fråga min styvfar om han vill adoptera mig. Han har varit min fadersfigur i 18 år och jag har verkligen försökt ta avstånd från min biologiska.Måste han få reda på att han juridiskt sätt inte längre är annat än att biologiskt?Eller går det att bli adopterad utan hans vetskap?Jag tänker ju att det borde gå efter jag är vuxen och har väl rätt till mina egna beslut?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli adopterad av din styvfar utan hans vetskap. Regler om adoption hittas i föräldrabalkens 4 kap.

Kan du som vuxen bli adopterad utan din biologiska pappas vetskap?
I och med att du är myndig så krävs inte samtycke från din biologiska förälder för att adoptionen ska kunna äga rum.

Trots att inget samtycke krävs ska den biologiska föräldern ges tillfälle att yttra sig om adoptionen (4 kap 18 § föräldrabalken). Detta gäller oavsett om det är en vuxenadoption eller en adoption av barn. Den biologiska föräldern har en rätt att yttra sig men behöver inte göra det. Om den biologiska föräldern inte yttrar sig så innebär det inget hinder mot adoptionen.

Det finns undantag från rätten att yttra sig. Ett yttrande krävs inte när:
- Det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig (kan vara fallet om det t.ex. saknas anledning att anta att ansökan om adoption kommer godkännas eller om den biologiska förälderns skrivit under ansökan tillsammans med den som ska bli adopterad)

- Föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande

- Föräldern vistas på okänd ort (det är fallet när det inte går att hitta den biologiska föräldern efter att rimliga efterforskningar har gjorts för att klarlägga var föräldern befinner sig)

- Det finns synnerliga skäl (det är ett undantag som tillämpas mycket sällan, kan t.ex. användas vid internationell adoption)

Är någon av undantagen tillämpliga så kan du adopteras utan din biologiska pappas vetskap.

Sammanfattning
Först ska sägas att din biologiska pappa inte på något vis kan stoppa adoptionen eftersom att du är myndig. Han ska dock få möjlighet att uttrycka sin åsikt gällande adoptionen om inte någon av undantagen är tillämpliga. Då undantagen sällan används kan det bli svårt adopteras av din styrvar utan din biologiska pappas vetskap.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (457)
2019-08-11 Hur går jag tillväga om jag vill bli adopterad av min styvförälder?
2019-08-08 Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig?
2019-07-30 Adoption krav
2019-07-28 kan jag adoptera en vuxen person från utlandet?

Alla besvarade frågor (72058)