Går det att snabba på ansökan om uppehållstillstånd?

2021-03-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har sen 1,5 år träffat en man från Iran. Vi är förälskade.Sen februari 2020 har vi en ansökan vid Migrationsverket om att han ska få flytta till Sverige och bo med mig.Detta väldigt lång tid. En intervju bokades vid Tehrans ambassad september 2021 och den tiden gick vi redan augusti 2020!Kan det gå snabbare om vi gifter oss utomlands?Finns dent något snabbspår?Min partner bor ju i ett land som inte är så gayvänligt. Vi är bägge män.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga är du man, tillsammans med en annan man. Din partner är från Iran och boende i det landet. Han har ansökt om uppehållstillstånd för att få flytta till Sverige. Ansökan gjordes februari 2020. Det har redan bokats en intervju vid Teherans ambassad som ni har varit på. Du undrar nu om det kan gå snabbare om ni gifter er utomlands eller om det finns något snabbspår, med tanke på att din partner bor i ett land som inte är så gayvänligt.

Utgångspunkten för uppehållstillstånd

Som jag förstår det har din partner ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det ska ha ansökts om och beviljats uppehållstillstånd innan inresan. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § utlänningslagen, UtlL). Din partner har gjort helt rätt som ansökt om uppehållstillstånd från utlandet.

Utgångspunkten är att uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som ha beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p1 UtlL). Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges (5 kap. 3 a § UtlL). Det finns således en skillnad mellan om man redan är gift visavi om man har för avsikt att gifta sig eller inleda ett samboförhållande. Däremot kommer det sannolikt inte att gå snabbare för att ni gifter er utomlands. Skillnaden är i bedömningen om huruvida det ska eller får ges ett uppehållstillstånd. Skulle ni nu gifta er utomlands kommer det därmed inte att gå snabbare att få uppehållstillstånd. Har man varit gift en längre tid kan det eventuellt tala tills ens fördel i bedömningen om uppehållstillståndet ska beviljas, utifrån den seriositetsbedömning som ska göras. Å andra sidan, skulle ni gifta er nu är det inte alls säkert att förhållandet bedöms som mer seriöst, sett till att ni varit gifta så kort tid.

Möjligheten att begära avgörande

I 12 § förvaltningslagen finns en möjlighet att begära att ärendet avgörs. Bestämmelsen stadgar att om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. I din partners fall har det gått mer än sex månader, innebärande att han kan begära att Migrationsverket ska avgöra ärendet. Antingen sker så, eller så meddelar Migrationsverket avslag. Om beslutet avslås är det möjligt att överklaga det till förvaltningsdomstol.

Möjligheten att begära avgörande innebär inte säkert att det kommer att tas ett beslut direkt, men kanske. Avslår Migrationsverket det finns det som synes ytterligare en chans att överklaga, varvid domstolen kan förelägga Migrationsverket att inom viss tid avgöra ärendet. Någon annat snabbspår finns tyvärr inte, däremot är det åtminstone en möjlighet att snabba på handläggningen.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline Juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1239)
2021-10-28 Handläggningstid, och kommer jag kallas på intervju hos migrationsverket?
2021-10-25 Kommer en dröjsmålstalan att påverka ärendet negativt?
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?

Alla besvarade frågor (96608)