Går det att säga upp ett tidsbegränsat anställningsavtal?

FRÅGA
Jag lämnade in min uppsägning 11/5 och har två månaders uppsägningstid.Skrev då att jag skulle sluta 31/7.Har jag rätt att ändra slutdatumet till 11/7 trotsat jag skrivit under uppsägningsavtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har skrivit under ett uppsägningsavtal med längre uppsägningstid än du har rätt till får den överskjutande delen (dvs den tid som du egentligen inte hade behövt arbeta) ses som ett avtal om tidsbegränsad anställning. Ett tidsbegränsat anställningsavtal kan inte sägas upp av någon part utan löper tills den avtalade sluttiden.

Du har därmed ingen laglig rätt att sluta den 11/7. Det hindrar dock inte att du frågar din arbetsgivare om lov att sluta tidigare. Har du tur kanske arbetsgivaren går med på det.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1708)
2021-02-25 Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?
2021-02-24 Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?
2021-02-24 Turordning vid arbetsbrist

Alla besvarade frågor (89568)