Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

FRÅGA
Jag jobbar på ett bemanningsföretag. Har en tidsbegränsad anställning tom dec.2020. Vad gäller om jag vill säga upp avtalet. Har jag en månads uppsägningstid ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om anställningsskydd (LAS).

Tidsbegränsad anställning sägs upp vid anställningstidens utgång

Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning upphör att gälla, utan uppsägningstid, vid anställningstidens utgång eller när arbetet är utfört (LAS 4 § andra stycket). Eftersom du skriver att din anställning gäller till och med december 2020 så är det enligt regeln först då som din anställning sägs upp.

Finns undantag om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter

Även fast huvudregeln som sagt är att den tidsbegränsade anställningen sägs upp i december 2020 för din del så finns det ett undantag till detta. Ifall det är så att din arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter gentemot dig så får du säga upp dig med omedelbar verkan (LAS 4 § tredje stycket). Ett sådant exempel kan vara ifall din arbetsgivare har dröjt med att betala ut din lön under en lång tid, om din arbetsgivare undanhåller arbetsuppgifter för dig eller om din arbetsgivare gör sig skyldig till något brott gentemot dig.

Utgångspunkten är alltså att du inte får säga upp anställningen i förtid (det vill säga före december 2020) men om din arbetsgivare har åsidosatt sina skyldigheter mot dig så får du säga upp anställningen med omedelbar verkan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1797)
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (93293)