Går det att polisanmäla förtroendevalda som inte håller vad de lovar?

2019-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejsanKan man polisanmäla politiker som ljuger och missbrukar förmåner och förtroende?Grunden till frågan är att jag är less på att alla politiker går till val och lovar guld och gröna skogar för sina väljare för att sedan inte uppfylla något utav dessa löften, det känns som att dem kan säga och göra lite som dem känner men aldrig ställas till svars för deras handlande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga, undrar du om det går att polisanmäla politiker för att det inte håller vad de lovat under valrörelser. Huruvida det går att polisanmäla ett visst handlande, är beroende av huruvida handlandet är brottsligt. Jag kommer alltså i första hand att ta ställning till om politikerna handlar brottsligt, då de inte håller vad de lovat under en valrörelse.

Att en politiker vid utövandet av sitt förtroendeuppdrag bryter sina löften utgör inte ett brott

En allmän princip inom straffrätten, är att det krävs stöd av lag för att ett visst agerande skall vara straffbart.

Det finns ingen lag som direkt gör det straffbart för en politiker att rösta tvärtemot vad denne tidigare påstått i valrörelsen. Faktum är att 20 kapitlet 1 § tredje stycket brottsbalken innehåller ett stadgandet, som uttryckligen undantar politiker i beslutande församlingar (riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige t.ex) från ansvar för tjänstefel.

Vidare är de löften en politiker gör för att bli vald, inte "avtal" eller överenskommelser med väljarna på det sätt som krävs för att utgöra exempelvis bedrägeri.

Det är följaktligen med andra ord inte brottsligt av en politiker att ej uppfylla sina löften efter att denne blivit vald. Systemet går istället ut på att väljarna, nästa gång det är val, skall rösta bort den politiker som inte håller vad denne lovar och som väljarna därför är missnöjda med. Det sagda innebär att det inte heller går att polisanmäla politiker för att de ej hållit sina löften (eller rättare sagt, det är förstås möjligt att lämna in en sådan anmälan, men den kommer att sakna all verkan).

Hur väl detta system fungerar i praktiken samt om väljarnas intresse verkligen får styra folkvalda i den utsträckning som vore önskvärd, är politiska frågor som det inte är möjligt för mig att ta ställning till inom ramen för det här svaret.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2251)
2019-12-06 Hur länge finns böter kvar i belastningsregistret?
2019-12-06 Ska jag anmäla brott?
2019-12-06 Hur lång tid tar det innan man tas bort från belastningsregistret?
2019-12-04 Vad gäller om man ljuger under ed?

Alla besvarade frågor (75342)