Går det att polisanmäla en gammal kollega för förtal?

FRÅGA
Hej, nu är det så att en gammal kollega till mig har polisanmälat mig pga av rykten som hon påstår att jag har spridit, jag jobbar inte längre kvar där och har inget med det att göra. Kan jag bli polisanmäld ändå? Hur går det till?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brott du kan åtalas för kallas förtal och vad som krävs för att detta ska vara uppfyllt framgår av 5 kap 1 § brottsbalken. För att dömas skall man antingen ha utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat en uppgift i syfte att utsätta personen för andras missaktning. Dessutom så skall agerandet inte vara att anse som försvarligt enligt 5 kap 1 § 2 st. brottsbalken.

I övrigt krävs det att den du förtalat är identifierbar, det skall alltså framgå att förtalet rör en viss person. Dessutom ska uttalandet innebära att personen drabbas av andras missaktning, detta innebär att en bedömning skall göras av omgivningen och deras värderingar. Det räcker med att det föreligger risk för att din kollega utsatts för andras missaktning, det behövs alltså inte bevisning avseende denna del. Bevis behövs däremot för att påvisa att själva förtalet ägt rum.

Under förutsättning att du uppfyller samtliga rekvisit kan du bli dömd för detta brott. För att få dig fälld krävs dock starka bevis och vid friande dom kan din kollega bli betalningsskyldig för alla rättegångskostnader. Därav bör din kollega tänka efter noga och skaffa fullgod bevisning innan han anmäler dig för detta brott. Oavsett bevisning går det dock att anmäla brottet såvida det inte preskriberats enligt 35 kap 1 § brottsbalken.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll