Går det att påskynda ett ärende hos Migrationsverket vid en graviditet?

2019-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har gift mig med en kvinna i Iran. Jag uppfyller alla krav Migrationsverket har för anknytnings uppehållstillstånd. Äktenskapet är registrerad hos Skatteverket, till saken hör att min fru är gravid i 4:e månaden. Min fråga är om det finns särskilda omständigheter som gör att Migrationsverket påskyndar vår handläggningstid? För att vi vill gärna att vårt barn ska födas här i Sverige. Dessutom vill jag ha henne hos mig så att jag kan vara behjälplig nu när hon är gravid och kan inte göra vissa sysslor, förutom det så behöver hon känslomässigt stöd från mig.Tacksam för svar och allt råd och tips.Om ni kan hjälpa mig så betalar jag gärna för eran tjänster.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag skulle vilja inleda mitt svar med att uttrycka att jag har full förståelse för att det är en mycket påfrestande situation ni har hamnat i och att det är självklart att ni vill vara tillsammans under graviditeten. Om jag har förstått det hela rätt så är du redan bosatt i Sverige, samtidigt som din fru har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Du undrar om det finns något sätt för Migrationsverket att påskynda handläggningstiden med tanke på att din fru är gravid. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa er så mycket jag kan. För att få svar på frågorna får vi bland annat gå in i Utlänningslagen (UtlL) och Förvaltningslagen (FL).

Finns det något som talar för att din fru skulle kunna få vistas i Sverige under handläggningstiden?

Som ni redan verkar ha förstått så är huvudregeln att den som söker uppehållstillstånd måste ha gjort det, samt fått ansökan beviljad, innan inresa i Sverige. Utgångspunkten är därför att din fru inte får vistas i Sverige under handläggningstiden. Jag förutsätter därför att din fru för tillfället inte befinner sig i Sverige. Det kan dock vara bra att veta att det finns vissa undantag till denna huvudregel, vilket bland annat resulterar i att den som väntar barn med en person bosatt i Sverige under vissa omständigheter kan få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige (UtlL 5 kap 18 §). Jag uppfattar det dock som att denna regel främst gäller för den som vill ansöka om uppehållstillstånd (och alltså ännu har inte gjort det) utan att behöva lämna Sverige. Jag vet dessvärre inte vilken bedömning skulle skulle kunna göras i ert fall, förutsatt att din fru för tillfället befinner sig utanför Sverige. En rekommendation vore dock att omgående ta kontakt med Migrationsverket och höra vad de säger angående saken.

Ni kan under vissa omständigheter väcka en dröjsmålstalan

Det tycks vara så att Migrationsverket för tillfället inte beviljar några förturer på grund av graviditet eller liknande. De handlägger istället alla ansökningar så skyndsamt som möjligt. 2018 infördes dock en ny lag som innebär att en person som väntar på beslut från en myndighet ibland kan väcka en dröjsmålstalan (FL 12 §). Detta förutsätter dock att det ska ha gått sex månader från det att ansökan skickades in. Det kan dessutom vara bra att veta att en dröjsmålstalan endast kan väckas en enda gång under handläggningstiden. Nu vet jag ju för visso inte hur länge sedan det var som din fru skickade in sin ansökan, men jag ska redogöra för hur ni går tillväga för att göra en dröjsmålstalan ändå.

Hur går det till?

Vad ni då kan göra är att skriftligen begära att Migrationsverket ska avgöra din frus ärende. Migrationsverket ska då inom fyra veckor komma till ett beslut. De ska avgöra ärendet om de bedömer att ett onödigt dröjsmål har ägt rum eller i annat fall avslå er begäran. Om Migrationsverket väljer att avslå ärendet så kan ni överklaga detta till behörig domstol eller förvaltningsmyndighet.

Mina råd till er

Jag kan dessvärre inte se att det finns några fler alternativ än de som jag nu har nämnt. Mitt första råd är därför att kontakta Migrationsverket, samt eventuellt skicka in en ansökan om dröjsmålstalan förutsatt ni uppfyller de kriterier som krävs. Ni kan på Migrationsverkets hemsida även få fram en uppskattning kring hur lång handläggningstiden tycks vara för ärenden liknande just ert för tillfället.

Ett ytterligare alternativ vore givetvis att kontakta Lawlines duktiga jurister. De skulle mycket väl kunna sitta på information som jag inte har, och det skulle därmed kunna vara värt att ge det en chans.

Med det sagt så hoppas jag att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga och önskar er ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll