Går det att lägga ner polisanmälan om grov kvinnofridskränkning?

FRÅGA
HejJag anmälde min make för misshandel men nu när jag har läst anmälan har de ändrat till grov kvinnofridskränkning.Kan jag på något vis lägga ner anmälan om jag vill det?Polisen var tvungna att anmäla till socialen pga en incident då våld förekom i hemmet med våra barn närvarande och jag har blivit förhörd gällande oro kring barnen och oro kring mig. Under veckan skulle de kontakta min make och fråga om händelsen antar jag. Jag berättade dock självmant om anmälan och allt som jag vet och han blev jätte ledsen, vi har pratat massor och vill försöka lösa allt själva men är det ens möjligt..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt åtal

I 20 kap. 3§ första stycket Rättegångsbalken (RB) framgår att alla brott hör under allmänt åtal, förutom de som är specifikt undantagna i lag. Grov kvinnofridskränkning ligger i 4 kap. 4 a § Brottsbalken(BrB). I lagen framgår inget undantag från huvudregeln om att alla brott hör under allmänt åtal. Därmed hör brottet under allmänt åtal.

Innebörden av allmänt åtal

Att ett brott ligger under allmänt åtal innebär att det endast är åklagaren som kan besluta om att väcka åtal utifrån dennes bedömning av om det finns tillräckligt med bevis för att styrka brott. Det går alltså inte att dra tillbaka sin anmälan. Att vägra medverka till utredningen genom att exempelvis inte säga mycket under förhör eller liknande kommer inte nödvändigtvis påverka åklagarens bedömning om denne anser att det finns tillräckligt med bevis för att styrka brott ändå.

Orsaken till att det ser ut såhär idag är för att det förr var vanligt att anmälaren drog tillbaka sin anmälan, vilket gjorde det svårt att komma åt problemet med våld i nära relationer. Numera är det staten – i form av åklagaren – som för talan i domstol.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva i kommentarsfältet eller skicka in en ny fråga så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (943)
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook
2020-05-22 Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?
2020-05-21 Utgör oönskade samtal ofredande?
2020-05-19 Grov kvinnofridskränkning

Alla besvarade frågor (80262)