Går det att kombinera olika anställningsformer i samma anställningsavtal?

Kan man i ett och samma anställningskontrakt tillämpa vikariat, allmän visstidsanställning och provanställning? Alltså tre olika anställningsformer? Går inte det emot svensk arbetsrätt? Jag har nu också blivit uppsagd på min sk "provanställning" då mitt vikariat ska dras in pga personalbesparing, men Jag ställer mig frågande till alltihop då det faktiskt inte framgår tydligt under vilka former jag ens varit anställd på från början?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att ge en kort förklaring gällande Lag om anställningsskydd, gå igenom vad de olika anställningsformerna innebär, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Lag om anställningsskydd

Lag om anställningsskydd gäller för arbetstagare i enskild eller allmän tjänst, se Lag om anställningsskydd 1 § (här). Normen är att man har en tillsvidareanställning (det man brukar kalla för fast anställning), se Lag om anställningsskydd 4 § (här). Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning (brukar förkortas alva), vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år (så kallad pensionärsanställning), se Lag om anställningsskydd 5 § (här). Man får även avtala om en tidsbegränsad provanställning som ska vara högst 6 månader, se Lag om anställningsskydd 6 § (här).

Lag om anställningsskydd är semidispositiv, vilket innebär att man får avvika från lagen genom kollektivavtal, se Lag om anställningsskydd 2 § 3-4 st (här). Ett kollektivavtal får inte ge sämre rättigheter än vad som gäller enligt lagen, se Lag om anställningsskydd 2 § 2 st (här).

Vikariat

Vikariat får bara ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst eller vissa tjänster. Det går alltså inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete, d.v.s. vikariera. Ett vikariat innebär alltså att man vikarierar för en viss person. Vikariat regleras i Lag om anställningsskydd 5 § p. 2 (här). En vanlig formulering i anställningsavtal rörande vikariat är "A ska vikariera för B, dock längst till och med datum xx".

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning ställer inga krav på att man ska ersätta någon viss arbetstagare, utan det är fritt för arbetsgivaren att anställa arbetstagare genom allmän visstidsanställning. Allmän visstidsanställning regleras i Lag om anställningsskydd 5 § p. 1 (här).

Provanställning

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas, om prövotiden är höst sex månader, se Lag om anställningsskydd 6 § (här). Om inte arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om annat, får provanställningen avbrytas när som helst under de sex månaderna. Om antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att provanställningen ska fortsätta ska hen meddela motparten om detta senast vid prövotidens utgång, och om detta inte sker övergår provanställningen till en tillsvidareanställning (som man brukar kalla "fast anställning").

Vad du kan göra nu

Det ska framgå tydligt av anställningsavtalet vilken anställningsform man har, så att arbetstagaren vet vad som gäller. Det verkar konstigt att kombinera vikariat, allmän visstidsanställning och provanställning i samma anställningsform, då det är olika saker som gäller för respektive anställningsform. Min bedömning är att det inte är tillåtet.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med facket om du är medlem. Om det inte finns någon fackklubb på arbetsplatsen kan du kontakta facket centralt.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”