Går det att jämka bodelning när ena parten har betalat mer under äktenskapet?

2017-09-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min man och jag ska skiljas. Jag har genom hela vårt långa äktenskap varit den som tjänat mest och därmed också betalat mest av våra skulder och räkningar. Kan jag via jämkning i bodelningen tillgodoräkna mig detta faktum? Det handlar i runda slängar om ca 1 miljon kronor på 20 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den regel som skulle kunna bli aktuell här är den så kallade skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 §. Denna regel fungerar som så att den ena parten får behålla mer av sitt giftorättsgods vid bodelningen. Regeln kan alltså aldrig leda till resultatet att den make som har minst giftorättsgods får mer egendom än vad denne skulle fått om giftorättsgodset skulle delats på hälften, vilket är huvudregeln.

De grunder på vilka jämkning kan ske är "äktenskapets längd", "makarnas ekonomiska förhållanden" och "omständigheterna i övrigt".

Äktenskapets längd handlar om situationer när äktenskapet har varat i kort tid, ett riktmärke på 5 år brukar tillämpas när man pratar om korta äktenskap. Denna grund är alltså utesluten i din situation.

Makarnas ekonomiska förhållanden kan exempelvis ta sikte på ett stort arv eller gåva som har tillfallet ena maken strax innan bodelning ska ske. Det kan också handla om att den ena maken har enskild egendom till ett högt värde och giftorättsgods till ett lågt värde och att den andra maken har mycket giftorättsgods och knappt någon enskild egendom. En tredje situation är att den maken med mest giftorättsgods kommer att få svårt att försörja sig i framtiden, då kan det vara skäligt att den maken får behålla mer av sitt giftorättsgods i bodelningen. Det finns ytterligare exempel på vad som skulle kunna omfattas av detta rekvisit. Ovanstående exempel går att hitta i förarbetsuttalanden och familjerättslig litteratur.

Uttrycket omständigheterna i övrigt understryker att det alltid ska göra en helhetsbedömnning av situationen. Även om det inte uttalat går att jämka i en sådan situation som du befinner dig i så går det alltså inte att utesluta att en sådan jämkning ändå skulle gå att åstadkomma. Men utgångspunkten är enligt förarbetsuttalanden att jämkningsregeln ska användas restriktivt vilket innebär att man bara ska använda denna regel i undantagsfall.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95739)