Går det att jämka bodelning när ena parten har betalat mer under äktenskapet?

2017-09-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min man och jag ska skiljas. Jag har genom hela vårt långa äktenskap varit den som tjänat mest och därmed också betalat mest av våra skulder och räkningar. Kan jag via jämkning i bodelningen tillgodoräkna mig detta faktum? Det handlar i runda slängar om ca 1 miljon kronor på 20 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den regel som skulle kunna bli aktuell här är den så kallade skevdelningsregeln i ÄktB 12 kap. 1 §. Denna regel fungerar som så att den ena parten får behålla mer av sitt giftorättsgods vid bodelningen. Regeln kan alltså aldrig leda till resultatet att den make som har minst giftorättsgods får mer egendom än vad denne skulle fått om giftorättsgodset skulle delats på hälften, vilket är huvudregeln.

De grunder på vilka jämkning kan ske är "äktenskapets längd", "makarnas ekonomiska förhållanden" och "omständigheterna i övrigt".

Äktenskapets längd handlar om situationer när äktenskapet har varat i kort tid, ett riktmärke på 5 år brukar tillämpas när man pratar om korta äktenskap. Denna grund är alltså utesluten i din situation.

Makarnas ekonomiska förhållanden kan exempelvis ta sikte på ett stort arv eller gåva som har tillfallet ena maken strax innan bodelning ska ske. Det kan också handla om att den ena maken har enskild egendom till ett högt värde och giftorättsgods till ett lågt värde och att den andra maken har mycket giftorättsgods och knappt någon enskild egendom. En tredje situation är att den maken med mest giftorättsgods kommer att få svårt att försörja sig i framtiden, då kan det vara skäligt att den maken får behålla mer av sitt giftorättsgods i bodelningen. Det finns ytterligare exempel på vad som skulle kunna omfattas av detta rekvisit. Ovanstående exempel går att hitta i förarbetsuttalanden och familjerättslig litteratur.

Uttrycket omständigheterna i övrigt understryker att det alltid ska göra en helhetsbedömnning av situationen. Även om det inte uttalat går att jämka i en sådan situation som du befinner dig i så går det alltså inte att utesluta att en sådan jämkning ändå skulle gå att åstadkomma. Men utgångspunkten är enligt förarbetsuttalanden att jämkningsregeln ska användas restriktivt vilket innebär att man bara ska använda denna regel i undantagsfall.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (1702)
2018-05-24 Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden vid skilsmässa?
2018-05-20 Bodelning av bostad mellan sambor
2018-05-20 Ska bostadsrätten delas med min makes barn om maken dör?
2018-05-19 Hur räknas skulder vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (54438)