Går det att häva en adoption?

2020-11-13 i Adoption
FRÅGA
Hej.I början av 90-tal när jag var ca 11/12år blev jag adopterad av min mammas man. Min biologiska pappa, som enligt handling inte skrivit under har inte godkänt det här. Dessutom står att läsa att det var brådskande med adoptionen så det fanns inte utrymme att hitta min pappa.Min adoptivpappa var även min förövare under alla år och såg till att min biologiska pappa inte fick ha kontakt med mig är dömd för de brott han begått mot mig. Jag är och var medborgare i annat nordiskt land. Min biologiska pappa bor kvar i mitt födelseland, min mamma flydde hit med oss när jag 10-års åldern, utan att informera min riktiga pappa,Jag vill ha råd hur jag, om det går, annullerar denna adoptionen? Min biologiska pappa finns i mitt liv idag.Handlingarna från arkivet gällande adoption är tydlig med att min pappa inte skrivit under.Tack på förhand//Hoppfull
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag är hemskt ledsen att höra om att din adoptivpappa varit din förövare, jag förstår även att hela situationen är väldigt jobbig! Jag kommer nedan försöka ge svar på din fråga.

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap i föräldrabalken (FB).

Det går det inte att häva en adoption enligt svensk rätt

I svensk rätt finns det ingen möjlighet att häva eller återkalla en adoption. Detta beror på att adoptioner i Sverige anses vara väldigt starka vilket innebär att adoptivföräldern anses vara förälder medan tidigare förälder slutar ha juridisk koppling till barnet (FB 4 kap. 21 § första stycket).

Kan däremot ske en ny adoption

Även om det som sagt inte går att häva en adoption enligt svensk rätt så innebär en ny adoption av barnet att den första adoptionen upphävs. Det innebär alltså att om du skulle adopteras av någon ny, såsom din biologiska pappa, så upphävs din adoption av din nuvarande adoptivpappa.

Under vilka förutsättningar kan du som vuxen adopteras på nytt?

Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet och om adoption i övrigt är lämplig (FB 4 kap. 4 § första stycket). Vid bedömning av om det finns särskild anledning ska det beaktas om sökanden har uppfostran den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (FB 4 kap. 4 § andra stycket). Detta innebär bland annat att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att det finns en god relation de emellan. Om det är så att du vill adopteras av din biologiska pappa tänker jag att det som talar för en sådan adoption är att din biologiska pappa aldrig godkände adoptionen av din adoptivpappa. Dessutom tänker jag att det som också talar för att en adoption av din biologiska pappa kan ske är att han finns i ditt liv idag och att din nuvarande adoptivpappa har varit din förövare. En ansökan om adoption görs till den tingsrätt där du bor. Om det är så att du vill ansöka om adoption där din biologiska pappa ska adoptera dig är det bra att trycka på att ni vill genomföra adoptionen för att bekräfta er relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93108)