Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

2021-01-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag gifte mig och bytte till min makes efternamn och även mina barn bär det efternamnet.Nu känner jag att jag vill även ha mitt gamla efternamn tillbaka.Kan man ha dubbla efternamn? Och kan man även lägga till det på barnen?Behöver jag min makes godkännande när det gäller om barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om personnamn (PNL) och föräldrabalken (FB).

Går det att ha dubbla efternamn?

Du skriver att du har bytt till din makes efternamn men även vill ha ditt gamla efternamn tillbaka. Det innebär att du får ett dubbelt efternamn vilket går bra att ansöka om till Skatteverket (PNL 12 § andra stycket, PNL 3 §). Det går även bra att barnen får dubbelt efternamn (PNL 9 § första stycket tredje punkten).

Behöver du din makes godkännande för att byta efternamn på barnen?

För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ska ansöka om byte av efternamn. Detta beror på att byte av efternamn anses röra barnets personliga förhållanden och i sådana situationer har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma (FB 6 kap. 11 §). Om du och din make har gemensam vårdnad över barnen betyder det att ni båda ska ansöka om byte av efternamn (FB 6 kap. 13 § första stycket). Om ni har gemensam vårdnad innebär det alltså att du behöver din makes godkännande för byte av barnens efternamn.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1290)
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

Alla besvarade frågor (92164)