Går det att göra så att mitt barn inte ärver något av mig?

2020-03-05 i Arvsavstående
FRÅGA
HejVart hitta jag svaret till :Jag har valt bort mitt barn från testamente t ex att han skall inte ärva något av mig, vilket även omfattar hans laglott som bröstarvinge.Jag vet att han har rätt till laglott men om han inte vill ärva något av mig finns det något dokument som han kan lämna till min testamentsexekutor redan nu att han inte vill ärva något?Jag också vet att Skatteverket kommer att kontakta honom i Sydafrika vid mitt bortgång, men undrar om han har skrivit ett dokument där han vägrar att ta emot något arv, skulle detta dokumentet räcka för att göra bouppteckningen?Hoppas att jag har förklarat rätt!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalken (ÄB) finns det som huvudregel två sätt att avsäga sig från sin arvsrätt. Dessa är arvsavsägelse och arvsavstående.

Att avsäga sig arvet medan arvlåtaren är i livet

En person som är myndig kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. En sådan måste göras skriftligt hos arvlåtaren eller genom att godkänna ett testamente (se 17 kap. 2 § ÄB). Det sker alltså innan arvlåtarens död.

Eftersom ditt barn är en bröstarvinge har han dock alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av vad som skulle tillfallit honom enligt lag. Huvudregeln säger att en bröstarvinge inte kan avsäga sig sin laglott utan skälig ersättning. Att tänka på är att en sådan avsägelse även gäller mot arvingens avkomlingar, om inget annat skulle framgå. Alltså skulle ditt barns barn i framtiden inte heller att ärva något efter dig. Arvet fördelas istället på dina övriga arvtagare som om den som har gjort en arvsavsägelse inte funnits (se 17 kap. 2 § tredje stycket).

Att avsäga sig arvet efter arvlåtarens död

Ett arvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. I detta fall kommer alltså det arv som skulle ha gått till den egentligen arvlåtaren istället att gå till dess bröstarvingar om sådana finns (alltså skulle arvet istället gå till ditt barns barn om han har några).

Ett arvsavstående kan däremot till skillnad från en arvsavsägelse inte göras förrän efter att arvlåtaren har avlidit. Från arvlåtarens död har en arvtagare rätt att avstå från arvet fram till det att arvskifte görs. Här ska också en förklaring ges till varför han vill avstå från sitt arv. Arvsavståendet ska vara skriftlig och lämnas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen.

Avstå jämkning av ett testamente

Ett tredje alternativ kan vara att om du skriver ett testamente som inkräktar på ditt barns arvslott har han en rätt att påkalla jämkning av testamentet (se 7 kap. 3 § ÄB) för att få ut sin laglott ändå. Om han avstår från detta kommer arvet att fördelas som det står skrivet i testamentet. Om han inte nämns i testamentet krävs att han påkallar jämkning för att få ut laglotten.

Sammanfattning

Alltså kan ditt barn redan nu göra en arvsavsägelse, eller vänta till att du avlidit och därefter göra ett arvsavstående. Han kan också avstå från att påkalla jämkning av ditt testamente och därmed inte få ut något arv. Alla alternativ kräver dock att din son beslutar om det, du kan alltså inte göra honom helt arvlös på egen hand.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84437)