Går det att göra ett riktat arvsavstående för att hindra utmätning?

2017-04-29 i Utmätning
FRÅGA
Jag har skuld hos kronofogden och tänkte avstå mitt arv efter mor som nyss gick bort till förmån för mina 2 syskon,vi är 3 syskon totalt och pappa gick bort för 1,5 år sedan och nu gick mamma bort , det är en fastighet som KFM skulle kunna sälja pga min 3dje del jag skulle haft rätt till men hur gör jag det, och då blir jag utanför dödsboet oxå per automatik va? KFM skulle nog inte dra sej en sekund från att mäta ut min del innan begravning ägt rum ens.. så hur frånsäger jag mej arvet för att inte riskera att huset säljs hos kfm till förmån för mina syskon och inte till min dotter ..
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din mamma redan har gått bort så anses du ha tillträtt din den av arvet. Med detta menas att din del av fastigheten blev en del av dina samlade tillgångar i samband med dödsfallet och därför kan den precis som dina övriga tillgångar mätas ut för dina skulder.

Däremot så finns det en möjlighet för dig att förhindra utmätning av andelen. Under förutsättning att dödsboet inte har skiftats än så har du en möjlighet att göra ett arvsavstående som skyddar arvet mot borgenärerna, alltså KFM. Med att skifta ett dödsbo menas att det upprättas ett dokument där det framgår hur egendomen ska fördelas mellan arvingarna. .

För att åstadkomma detta så måste du underrätta dödsboet om avståendet. Detta avstående ska lämnas till boutredningsman eller testamentsexekutor. Om sådana inte finns så har du möjlighet att lämna det till övriga dödsbodelägare. Du kan också lämna ditt avstående vid bouppteckningsförättningen under förutsättning att det antecknas i bouppteckningshandlingen. Detta framgår av rättsfallet NJA 1993 s.34.

Att du vill avstå till förmån för dina syskon och inte din dotter kan dock vara problematiskt. Den normala verkan av ett ovillkorligt arvsavstående är att arvet "hoppar över" dig och går vidare till de personer som är arvsberättigade efter dig, i detta fallet din dotter. Om du gör ett avstående riktat till förmån för dina syskon så finns det risk för att avståendet istället betraktas som en gåva. KFM kan då under vissa förutsättningar återvinna gåvan tillbaka till dig för att sedan mäta ut den. Denna risk bör du vara medveten om.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har några fler frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (550)
2021-07-26 Skriva över bil på ett barn
2021-07-25 Kan lånad lös egendom utmätas?
2021-07-24 Utmätning av lös egendom när vänner bor ihop
2021-07-19 Kan kronofogden utmäta huset som står på min sambo?

Alla besvarade frågor (94233)