Går det att flytta över en skuld till någon annan?

2019-07-18 i Skuld
FRÅGA
En man som råkade illa ut och blev frihetberövad, och varvid han stod för mobilabonnemang ,frun kvar i LGH, senare skillsmässa, då exfrun inte kan få något abonnemang p.g.a skulder hos kronofogden erhöll hon ett muntligt avtal om att använda hans abonnemang, under förutsättning att hon betalade detta. Betalning har skett under några år, men i början av 1918 så började hon att spela på Casino via hans mobilnummer varav fakturorna gick i höjden, dessa fakturor betalades inte och nu jagar inkasso och fogde honom. Skulden är i dag ca 17 000 kr. Är det möjligt att få skulden överflyttad till damen i fråga via domslut hos tingsrätten. som lite extra info så har hon ca 140 000 kr hos fogden och betalar inget, finns inget att driva in.PS det finns även ett annat ärende gällande mobilabonnemang där det inte betalats, skuld där ca 24 000 kr som belöper på Ex-frun och dennas nya man som är pappa till den som erhållit skulden och muntligt avtal om detta gjorts för betalning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har abonnentinnehavaren lånat ut sitt mobilabonnemang till sin fru (numera exfru) då hon inte kunde få något abonnemang på grund av skulder hos Kronofogden. Senare har hon börjat använda hans mobilnummer för att spela på casino. Fakturorna betaldes inte varvid såväl inkasso som Kronofogden kräver betalt av abonnentinnehavaren, skulden är idag 17.000 kronor. Du undrar nu om det är möjligt att med domstol få skulden överflyttad till kvinnan.

De brott som eventuellt skulle kunna aktualiseras i ett fall som du beskriver är bedrägeri och eventuellt urkundsförfalskning (om kvinnan förfalskat någon form av handling för att spela i mannens namn). Det är dock ytterst tveksamt att rekvisiten för bedrägeri är uppfyllt. Framförallt då han lånat ut mobilabonnemanget till henne. Förfarandet torde vara att jämföra med att låna ut sin legitimation eller sitt BankID. Även om syftet varit ett, men resultatet blivit ett annat når det sannolikt inte upp till bedrägeri. Därutöver skulle abonnentinnehavaren redan när första fakturan kom bestridit den. Att det gått så långt att fakturan är hos inkasso och i slutändan Kronofogden är till hans nackdel ytterligare.

Eftersom brott rent juridiskt sannolikt inte blir aktuellt handlar det om en rent civilrättslig tvist mellan abonnentinnehavaren och hans f.d. fru. Han kommer således att bli tvungen att stämma henne för att få betalt. Antingen kan han ansöka om ett betalningsföreläggande med hjälp av Kronofogden. Om kvinnan bestrider ärendet kommer Kronofogden att sända abonnentinnehavaren en förfrågan om han vill ta ärendet till domstol. Alternativt kan han stämma kvinnan direkt till domstol. Eftersom det är abonnentinnehavaren som påstår att en skuld finns har han bevisbördan och måste föra i bevisning att det finns en skuld. Enligt uppgift har kvinnan skulder hos Kronofogden redan och saknar utmätningsbar egendom. Det innebär att han tyvärr, även om han får rätt i domstol, inte kommer att få betalt av henne. Dock går det att hålla en skuld "levande" i princip hur lång tid som helst, under förutsättning att påminnelse om skulden skickas (privata skulder har en preskriptionstid om tio år). Även om kvinnan inte har några tillgångar just nu, kan det hända att hon i framtiden får utmätningsbar egendom genom t.ex. arv, vinst, arbete eller andra inkomster.

Sammanfattningsvis är det tyvärr inte möjligt att få skulden överflyttad av domstol, framförallt då mannen lånat ut sig mobilabonnemang till henne och att det sedan missbrukats. Tvisten är en civilrättslig sådan och får föras med hjälp av t.ex. Kronofogden med förhoppning om att det i framtiden kommer att finnas utmätningsbar egendom.

Om något i mitt svar är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (433)
2020-07-08 Vad kan jag göra om medlåntagare inte sköter återbetalningen?
2020-07-06 Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

Alla besvarade frågor (81881)