Går det att få undershållsstöd utbetalt retroaktivt?

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA
6 årig dotter bor hos mamma 25 dagar i månaden och hos pappa 6 dagar i månaden. Mamma har sedan 13 månader bakåt 0kr i inkomst och får stöd från sin Sambo.Pappa har god inkomst ~25 000kr i månaden och bor ensam. Pappa har inte betalat Mamma något underhåll på ca. 13 månader,så Mammas Sambo har fått betala dotterns utgifter. Mamma vill kräva underhåll från Pappa, men är tveksam på om hon även kan få ersättning för bakåt i tiden, då Pappa skulle ha betalat underhåll men inte gjort så?Dessa pengar är då arvode till Sambo för att han betalat för Dottern.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den förälder som inte varaktigt bor med sitt barn ska betala underhåll och på så sätt delta i försörjningen av barnet enligt 7 kap. 2§ Föräldrabalken (FB). Utifrån praxis är det inte tillräckligt att ett barn bor 1/3 av tiden med ena föräldern för att kravet på varaktighet ska vara uppfyllt. I detta fallet kan således inte barnet anses bo varaktigt med pappan varav en skyldighet att betala underhållsstöd uppstår. Enligt 7 kap. 1§ 2 st. FB gäller denna skyldighet tills barnet fyllt 18 år men under vissa omständigheter kan underhåll behövas betalas fram till barnet blivit 21 år. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal enligt 2§ 2 stycket.

Det krävs alltså att det upprättas ett avtal där pappan skrivit under att han är underhållsskyldig för en viss summa, det andra alternativet är att vända sig till domstol för en process. Om vårdnadshavarna inte kommer överens så går det att vända sig till sin kommun för att få hjälp med samarbetssamtal. De samtalen är gratis och kan göra att man slipper vända sig till domstol för en process.

Jag utgår från att det inte finns något avtal eller dom som förpliktar pappan att betala underhållsbidrag. Om det dock skulle finnas men pappan fortfarande inte betalar bidraget så kan man vända sig till försäkringskassan för att få underhållsstöd utbetalat av dem istället, se 18 kap. 20§ Socialförsäkringsbalken (SFB). Viktigt är då att komma ihåg är att försäkringskassan kan bara besluta att underhållsstöd ska betalas ut framåt och en månad tillbaka i tiden enligt 18 kap. 13§ SFB. Om man istället vänder sig till domstol och de finner att pappan ska betala underhåll kan de besluta om att underhållsbidrag ska betalas ut framåt och även upp till 3 år bakåt i tiden, se 7 kap. 8§ FB.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82647)