Går det att dela upp ett lån som ena sambon tagit över?

2020-08-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Vår son flyttade ihop med en tjej som från ett annat förhållande hade tagit lån för möbler mm. Sedan efter en tid sa hon upp sej från sitt jobb och inte har fått ett nytt. Var på hon hade svårt att betala på lånet. Snäll eller dumdristigt gick han med på att ta över lånet för att hon inte skulle hamna i trångmål. Nu visar det sej att de har levt över sina tillgångar en tid och han har nu en mycket högre skuld i lån. Det är nu ett konsumtions lån helt och hållet. Står vår son helt med lånet, eller finns det något man kan göra innan det skulle gå så långt som en delning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga hade er sons sambo när de träffades ett lån sedan tidigare. Efter att hon slutade sitt arbete kunde hon inte längre betala lånet varför er son tog över lånet. Din undran är om er son står helt med lånet nu eller om det finns något man kan göra för att en delning av det ska bli aktuellt. När du skriver en delning av lånet är min tolkning att du avser att lånet ska delas upp mellan er son och hans sambo i förhållande till kreditgivaren/banken.

Om er son tagit över lånet innebär det att det är han som är avtalspart med banken. Att er son är avtalspart innebär att det är er son som har en skyldighet att betala banken och att det är er son som kan bli föremål för t.ex. utmätning för det fall att han inte betalar enligt avtalad betalningsplan. För att lånet ska delas upp mellan er son och hans sambo krävs det att han och sambon är överens om det och att banken går med på att så ska ske; precis som när er son tog över hela lånet. Banken hade inte accepterat att er son tog över lånet om han inte hade varit kreditvärdig. Därför kan det tänkas att banken inte går med på att lånet fördelas dem emellan om hon inte är kreditvärdig. Detta är vad som gäller i avtalsförhållandet mellan er son och banken.

Det är möjligt att det även finns ett avtal mellan er son och hans sambo om att hon ska betala hälften av lånet. Om så är fallet har han rätt att begära hälften av henne; däremot är det han som är betalningsskyldig mot banken. För det fall att hans sambo vägrar att betala hälften till honom krävs det i slutändan att han går till domstol och får fastställt att hon är skyldig honom pengar. Även muntliga överenskommelser är giltiga, däremot kan sådana vara svåra att bevisa.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det inte någon möjlighet att tvångsvis se till att det sker en delning av lånet mellan er son och hans sambo. För att lånet ska delas dem emellan krävs det dels att de är överens om det, dels att banken godkänner det.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (773)
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?
2021-02-12 Måste jag betala tillbaka felaktigt utbetald semesterersättning?

Alla besvarade frågor (89500)