Går det att bli socionom trots en prick i belastningsregistret?

FRÅGA
Hejsan. Jag undrar en sak. Jag blivit dömd ofredande mot tjänsteman före året och jag har betalad 12000 kr som böter så tänker jag på min utbildning som jag ska börja nästa år. Kan det på verkar min utbildning? Min utbildning är ju socionom. Jag tänker när jag slutar utbildning att arbetsgivaren ska säga till mig du hade dömd och du får inte jobb.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns i dagsläget ingen utbildning där antagningen påverkas av om personen i fråga har gjort sig skyldig till något brott. Dina möjligheter att söka och bli antagen till socionomutbildningen kommer alltså inte att påverkas av brottet.

Enskilda, som t ex en arbetsgivare, har rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om det behövs för att pröva en fråga om anställning som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott. Detta framgår av 10 § lag om belastningsregister. Det innebär att det finns en möjlighet att för en kommande arbetsgivare att begära ett utdrag ur belastningsregistret om den anser det nödvändigt för jobbet. Detta är dock inget som görs specifikt när det gäller socionomer, utan det är upp till den enskilde arbetsgivaren att avgöra om det är nödvändigt.

I 17 § 9 p. lag om belastningsregister framgår det att en person som gjort sig skyldig till ett bötesbrott finns med i belastningsregistret i fem år. Fem år efter att du blev dömd för ofredande kommer därmed "pricken" ur belastningsregistret att försvinna.

Skulle det vara så att en framtida arbetsgivare begär utdrag ur registret och då ser att du tidigare blivit dömd så är mitt råd att du förklarar hur du ser på händelsen idag och att det inte är något som kommer ske igen. Du behöver inte känna dig oroad för ditt framtida yrkesliv.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1273)
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?
2022-01-14 Kan busringning utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98546)