Går det att berätta för andra vad någon gjort utan att bli åtalad för förtal?

Hej. Jag och min sambo gjorde nyligen slut pga att han knuffade in mig i en vägg när jag försökte få bort honom från vår hund som han varit våldsam mot upprepade gånger. Jag skulle vilja meddela våra gemensamma vänner vad han gjort men är rädd för att bli åtalad för förtal. Vännerna är mer hans än mina och jag är rädd att han sprider lögner om mig inför dem då jag fått reda på att han tydligen dragit lögner om mig för min bror. Går detta att göra på något sätt utan att man blir åtalad för förtal?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal
Förtal innebär att utpeka annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt, alternativt att lämna uppgift ägnad att utsätta personen för andra missaktning (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken, BrB). Uppgifterna du lämnar ska alltså vara ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Det ska således vara fråga om en nedsättande uppgift. Det spelar emellertid ingen roll huruvida det du berättar verkligen har hänt eller inte. Det kan därmed vara förtal trots att det du säger är sanning. Vidare krävs att uppgiften på något sätt sprids.

Hänsyn tas till det enskilda fallet
Bedömningen angående huruvida uppgiften i fråga anses framkalla missaktning är beroende av din sambos personkrets eller samhällsgrupp. Här till exempel vilken typ av kompiskrets det är fråga om. Denna bedömning är svår och hänsyn måste tas till det enskilda fallet, vilket gör att det är svårt för mig att säga vad som gäller i detta fall.

Det du nämner kan innebära förtal
Mot bakgrund av vad som framgår av förtalparagrafen kan det emellertid konstateras att det i ditt fall skulle kunna innebära förtal. Detta eftersom att säga att någon är våldsam kan ses som nedsättande. Vidare bör det uppfylla kravet på spridning av att du berättar det till andra personer. 

Enskilt åtal gäller
Det nämnda innebär emellertid inte nödvändigtvis att du blir åtalad för förtal. Förtal är nämligen ett brott som kräver så kallat enskilt åtal. Enskilt åtal innebär att det inte är åklagaren som väcker åtal för brott. För att åtal för brott ska väckas måste den som utsatts för brottet, det vill säga din sambo, väcka åtal på egen hand (5 kap. 5 § BrB). Om detta inte görs kommer du därmed inte åtalas för något brott.  

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo