Går det att begära skadestånd med anledning av brott?

Jag undrar en del saker.

Det är så att min dotter blev den 16/1 2019 utsatt för våld i skolan. Det var fem killar som stod runt henne och slog henne med ett skärp och sedan skickade det vidare så nästa person kunde slå. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra eller hur jag ska gå tillväga. Jag har meddelat skolan och de har anmält det till både polisen och socialen.

Min dotter är en person som stänger mycket inom sig och jag har pratat med henne mycket om detta som hänt.

Kan man begära ersättning för sveda och värk eller kränkning? Eller något annat?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom händelsen redan är anmäld till polisen kommer jag inte att gå in på det straffrättsliga utan endast behandla rätt till skadestånd.

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av skadeståndslagen (SkL).

På vilka grunder kan skadestånd ges?

Om någon uppsåtligt orsakar en skada på en person ska denne ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Genom att slå med skärp har här de uppsåtligen orsakat en skada på din dotter.

Det kan även bli aktuellt med skadestånd för kränkning då det förmodligen rör sig om ett brott där din dotter blivit allvarligt kränkt (SkL 2 kap. 3 §). Här ska det noteras att om din dotter skulle definiera sin kränkningsskada till ett mindre värde än 5 000 kr anses hon inte ha drabbats av en allvarlig kränkning som ger rätt till skadestånd på denna grund.

Om det rör sig om personer som är under arton år så kan skadeståndet sättas ner (SkL 2 kap. 4 §). Det är här vårdnadshavare till barnen som ska ersätta personskadan och kräkningsskadan, denna ersättnign kan även sättas ner (SkL 3 kap. 5 §).

Vad kan ni begära ersättning för?

Eftersom jag inte har så mycket information om vilka skador som uppstått så blir det svårt för mig att ge exakta besked. Därför kommer denna del innehålla generell information om vad ersättningen kan omfatta.

Ersättning för personskador omfattar sjukvårdskostnader och andra kostnader, inkomstförlust, fysisk och psykiskt lidande som är övergående (sveda och värk) samt skador som är av bestående art. Det kan även ges ersättning för särskilda olägenheter till följd av denna skada (SkL 5 kap. 1 §).

Ersättning för kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till själva händelsens art och varaktighet (SkL 5 kap. 6). I paragrafen kan du läsa vad som särskilt kommer att beaktas gällande handlingen som orsakat kränkningen.

Slutsats och råd

Det kan alltså bli aktuellt med skadestånd både för kräkning och personskada.

Leder det till rättegång är det inte ovanligt att åklagaren även kommer att framställa skadeståndsanspråket, det kan också vara så att ett målsägandebiträde hjälper till med detta. Eftersom jag inte riktigt vet hur långt processen kommit så skulle jag råda dig att ta kontakt med den myndighet där målet handläggs i nuläget och framföra att ni kommer vilja föra en skadeståndstalan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”