Går det att avtala om sämre villkor för en arbetstagare i ett individuellt anställningsavtal, än vad som föreskrivs i LAS?

FRÅGA
Hej,Jag är tillsvidareanställd och min arbetsgivare nu kommer säga upp anställda pga arbetsbrist. I mitt anställningsavtal står det 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Jag har jobbat här i mer än 6 år och då enligt LAS det ska vara 4 månader uppsäggningstid. Vilken har företräde, mitt avtal eller LAS. Det finns ingen kollektivavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagen om anställningsskydd är en skyddslag. Den är tvingande till förmån för arbetstagaren. Detta innebär att villkor i anställningsavtal som är sämre för arbetstagaren än vad som föreskrivs i LAS är ogiltigt (2 § 2 st LAS). Genom kollektivavtal går det trots reglerna i LAS att bestämma vissa villkor som är sämre för arbetstagaren än vad som föreskrivs i lagen. Detta gäller t.ex uppsägningstidens längd (2 § 4 st LAS). Du berättar dock att det inte finns något kollektivavtal i ditt fall, alltså är det reglerna i LAS som gäller. Precis som du säger har du rätt till 4 mån uppsägningstid om du jobbat mer än 6 år, men mindre än 8 år (11 § 2 st LAS).

Om jag har tolkat din situation rätt har su alltså rätt till 4 mån uppsägningstid, i enlighet med LAS. Du har under den tiden rätt till lön och anställningsförmåner även fast du inte utför några arbetsuppgifter (12 § LAS).

Hoppas att du fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll