FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/10/2013

Går det att avtala bort underhållsskyldighet?

Har för en tid sedan brutit ett samboförhållande där det fanns ett gemensamt barn. Då vi flyttade ifrån varandra ville jag att vi skulle ha växelvis boende för vårat barn, min fd sambo ville inte detta. Min sambo sade då att om våran son fick bo hos henne den mesta tiden och hos mig tor-mån var annan vecka så behövde jag inte betala något underhållsbidrag till henne. Nu har det gått ett halvår och jag vill att vi ska ha växelvis boende varpå hon nu hotar mig med att hon ska vända sig till försäkringskassan och begära retroaktivt underhållsbidrag (som jag blir skylldig att betala tillbaka) om jag tar strid för växelvis boende. Hon har dessutom vänt sig till försäkringskassan för att få underhållsbidrag vilket jag tycker strider mot vårat avtal. Kan hennes hot räknas som utpressning? Gäller inte avtalet vi haft om att jag inte ska betala underhåll ?

Lawline svarar


Hej och tack för din fråga.

Underhållsskyldighet fastställs i 7 kap 1 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K7) och är en tvingande lagregel till skydd för barnet. Betalningsskyldigheten går inte att avtala bort, vilket gör ert avtal ogiltigt. Retroaktivt underhållsbidrag kan krävas för maximalt tre år bakåt i tiden enligt 7 kap 8 § föräldrabalken, vilket gör att din före detta sambo har rätt att begära underhållsbidrag för det förflutna halvåret.

Utpressning kräver ett olaga tvång och en förmögenhetsöverföring som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne. Detta framgår av 9 kap 4 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1). Olaga tvång regleras i 4 kap 4 § brottsbalken och kräver att tvånget utförs genom våld eller hot om brottslig gärning. Att vända sig till Försäkringskassan för att begära retroaktivt underhållsbidrag är en lagstadgad rättighet och därmed faller rekvisitet om olaga tvång. Vinning- och skaderekvisiten är inte heller uppfyllda, då du enligt lag är skyldig att betala underhållsbidrag och därför inte kan sägas lida skada av att uppfylla denna skyldighet.

Det är givetvis olyckligt att du genom avtalet gett upp din rätt till växelvis boende i utbyte mot ett villkor som inte är giltigt. För att undvika liknande scenarion i framtiden är min rekommendation att du före avtalsslut försäkrar dig om att det det är möjligt att frångå eventuella lagregler på området. Vissa regler är dispositiva, det vill säga fria att avtala bort, medan andra är tvingande, som den om underhållsskyldighet.


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000